Geertje Wiesenekker wordt geflankeerd door Willem Oorschot (l) en Henri Pabst-van ‘t Slot.
Geertje Wiesenekker wordt geflankeerd door Willem Oorschot (l) en Henri Pabst-van ‘t Slot. Jan van den Brink

Lijsttrekker Geertje Wiesenekker: ‘Participatie burger intensiveren’

4 maart 2022 om 14:41 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

RHENEN Geertje Wiesenekker is een geboren en getogen Rhenense en wil bijdragen aan de Rhenense samenleving. Willem Oorschot is nummer twee op de lijst. ,,Er moet nog veel werk worden verricht en ik ga mij hier de komende vier jaar vol voor inzetten”, aldus Willem. Henri Pabst-van ‘t Slot is nummer drie op de lijst. Hij was als inwoner van Veenendaal jarenlang actief voor ProVeenendaal en woont sinds 2019 in Elst. 

door Sander van Opstal

Rhenens Belang is een lokale partij en zet zich af tegen Haagse partij-invloeden. Lokale politiek hoort dichtbij inwoners en samenleving plaats te vinden, zo vindt RB. Landelijke partijprogramma’s zijn niet leidend. Lokaal wat kan en alleen wat moet op basis van andere regelgeving. In samenwerkingsverband, provinciaal of landelijk afstemmen. Rhenens Belang heeft de afgelopen jaren in de oppositie gezeten en invloed gehad.

ENERGIEVRAAGSTUK Geertje Wiesenekker zegt: ,,Rhenens Belang is er trots op dat dankzij onze inbreng er inmiddels realistischer gedacht wordt over het energievraagstuk. RB heeft er samen met de VVD en PvdA voor gezorgd dat er, tegen de overwegingen van de coalitie in, toch een zwembad in het toekomstige MFG Gastland komt. De coalitiepartijen (SGP, PR/GroenLinks, CU, D66) en het college wilden dit zwembad opheffen en buiten de planvorming houden omdat het financieel onhaalbaar zou zijn. Een zwembad bleek echter wel realiseerbaar. Rhenens Belang is blij dat de welstandscommissie haar argumenten van de bouw van een gezondheidscentrum onderschrijft en er geen enorm gebouw komt. Vanaf 2016 heeft RB zich samen met omwonenden ingezet om woningbouw in het panorama Utrechtsestraatweg (naast 21) tegen te gaan. Dit is gelukt en het uitzicht op de Rijn wordt niet aangetast. Het college gaf toestemming tot woningbouw omdat zij vonden dat de structuurvisie was vervallen en daarom de weg open stond voor woningbouw.”

Rhenens Belang wil bestuurlijke vernieuwing in Rhenen door het aanstellen van bestuurders die meer informatie delen en goede participatie organiseren. Geertje Wiesenekker: ,,We willen de afstand tussen coalitie en oppositie verkleinen. Rhenens Belang wil de participatie van de burger naar een hoger niveau tillen. De inbreng van de inwoners moet beter doorklinken in de raad. Het huidige participatie-statuut is te vrijblijvend en beperkend. Wij willen dat inwoners hun stem terugzien in de raad, ongeacht voor welke partij zij gestemd hebben. Rhenens Belang wil niet in de rol van tegenpartij gedrukt worden alleen omdat raadsvoorstellen kritisch tegen het licht worden gehouden. We staan open voor deelname aan elke coalitie-combinatie. Wij zijn voor een transparante en integere politiek. Wethouders hoeven wat Rhenens Belang betreft niet van een specifieke partij te komen. Het gaat om kwaliteiten, competenties en een geworteld bestaan in Rhenen. Daartoe wordt er een functieprofiel opgesteld en kandidaten woonachtig binnen de gemeentegrens mogen solliciteren.”

Over bouwen: ,,Rhenens Belang wil gaan bouwen voor Rhenenaren en niet voor Randstedelingen. Minimaal 25% van de vrijgekomen sociale huur-/ koopwoningen wordt met voorrang toegewezen aan mensen met een sociale, economische of maatschappelijk binding met Rhenen. RB vindt het belangrijk dat grote nieuwbouwprojecten pas een bouwvergunning krijgen als de infrastructuur - zoals wijkontsluiting en wegennet - op orde is.”

VERKEER Rhenens Belang wil dat de verkeersproblemen in Rhenen opgelost worden: ,,De verbreding van de brug is een korte-termijnoplossing, in 2030 is er weer een fileprobleem in Rhenen, daarom moet er ook een lange termijn oplossing in de komende raadsperiode vastgelegd worden.”

RB wil geen zonnevelden of windturbines op Rhenens grondgebied. ,,Verduurzamen moet plaatsvinden door het plaatsen van zonnepanelen op het dak en door het isoleren van woningen. De windturbine- en zonneveldplannen moeten achterwege blijven omdat dit geen duurzame oplossingen zijn.”

Rhenens Belang respecteert groene grenzen. ,,Vanwege de woningnood zal er wel iets moeten gebeuren. Maar er is een grens aan verdichting. Groen in de wijken is belangrijk voor de leefbaarheid. Samen met omwonenden onderzoeken wij mogelijke bouwlocaties. Bedrijven gevestigd in woonkernen gaan wij stimuleren om te verhuizen naar het industrieterrein, zodat deze grond beschikbaar komt voor woningbouw. Het behoud van het agrarisch areaal is uitgangspunt. Agrarische ondernemers laten wij actief meedenken over de maatschappelijke belangen én over hun bedrijfsperspectief.”

Rhenens Belang ziet kansen voor de ontwikkeling van kleinschalige recreatie bij de boer. RB is tegen megastallen. ,,Een koe hoort in de wei. Er moet meer aandacht en promotie voor streekproducten uit Rhenen, bijvoorbeeld uit het Binnenveld. Van dwang tot biologische landbouw mag geen sprake zijn.”

Martin Brink
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie