Afbeelding
Pixabay

Veenendaal gaat samenwerken met Ede voor beschermd wonen

6 januari 2022 om 16:50 Zorg

VEENENDAAL Nieuwe pilots moeten dit jaar de stap naar zelfstandig wonen mogelijk maken voor cliënten beschermd wonen. Dit is onderdeel van de nieuwe werkwijze nu Veenendaal gekozen heeft om samen te werken in het centrumgemeentegebied Ede. Voorheen kreeg de gemeente rijksmiddelen, omdat zij was ondergebracht in de regio Amersfoort.

door Peter Kuijpers

Veenendaal liet eerder al weten dat zij nu reeds op verschillende terreinen samenwerkt met Ede in FoodValley-verband. De gemeente vindt het logisch ook voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen te kiezen voor Ede als centrumgemeente, een plek waar mensen uit dit gebied zich thuis voelen. 

BESCHERMD THUIS De inwoners die gebruikmaken van deze ondersteuning, zullen zo min mogelijk merken van de regiowijziging. Alle huidige aanbieders met locaties voor beschermd wonen in Veenendaal zijn gecontracteerd. En tevens enkele nieuwe voor ‘beschermd thuis’. De doelgroep van inwoners met een Wmo-indicatie beschermd wonen in Veenendaal is al lager, omdat circa 45 procent is uitgestroomd volgens de Wet langdurige zorg.

INNOVATIEF Het budget voor deze ondersteuning zal daarmee meebewegen en Veenendaal ontvangt hier vanuit regio Amersfoort nog eenmalig de middelen voor. Dit jaar zal het ministerie de regiowijziging naar Ede verwerken en deze krijgt vanaf 2023 de middelen die ook voor Veenendaal zijn bedoeld. De gemeente rekent nu op een budget van zo’n vier tot vijf miljoen euro. 

Met de inzet van het innovatieve ‘beschermd thuis’ verwacht Veenendaal dat haar kosten gelijk blijven of verminderen. Ondanks de voortdurende beweging van in- en uitstroom van cliënten en de mogelijkheid dat de ondersteuningsvraag in de toekomst zwaarder wordt. En de gemeente start met pilots die de gunstige omstandigheden om de stap naar zelfstandig wonen mogelijk te maken vergroten.

DAK- EN THUISLOZEN Voor de maatschappelijke opvang zal Ede een uitbreiding van plekken verzorgen om aan de vraag vanuit Veenendaal te kunnen voldoen voor de dak- en thuislozen. Veenendaal zal bijna drie ton ontvangen om een aantal taken voor maatschappelijke opvang zelf te gaan uitvoeren. Zoals bemoeizorg, een Tijdelijk Verblijf Plek (TVP) en wat personele inzet. 

De gemeente zal nu geen lokale winternachtopvang nodig hebben, omdat mensen met Ede dichterbij geholpen zijn. De afgelopen jaren is hier in Veenendaal geen enkele keer gebruik van gemaakt. De TVP is nagenoeg het hele jaar in gebruik om escalatie van problemen en dakloosheid te voorkomen. Daarom wil het college deze voorziening dit jaar in Veenendaal wel continueren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie