Afbeelding
Syntus Utrecht

Onderzoek naar snelbus lijn 280: alternatief voor de auto?

8 augustus 2023 om 16:43 Verkeer en vervoer

VEENENDAAL Een snelbus van en naar Amersfoort moet een alternatief bieden voor de auto. De lokale politiek had hier naar gevraagd bij een eerdere bespreking over de Bereikbaarheidsagenda 2023-2026 van de Regio Foodvalley. De provincie Utrecht denkt al na over een U-liner.

door Peter Kuijpers

,,De wethouder heeft een toezegging gedaan om de raad te informeren over de snelbus Veenendaal – Amersfoort. In de huidige dienstregeling rijdt er een bus van Rhenen – Veenendaal – Amersfoort CS onder lijn 280. Deze bus rijdt op dit moment in de beide spitsen de gehele verbinding. In de daluren en in de weekenden rijdt deze busverbinding alleen tussen Veenendaal en Rhenen. De reistijd vanaf station Veenendaal Centrum naar Amersfoort CS bedraagt circa 53 minuten’’, laat het college weten. Wethouder Engbert Stroobosscher is al langer bezig te kijken naar de mobiliteit in de regio Foodvalley en ziet een stip op de horizon voor het Openbaar Vervoer in de provincie.

U-LINER ,,Hierbij staat de periode tot 2035 in het teken van ‘beter benutten’ en zal de periode tussen 2035-2050 in het teken staan van een schaalsprong in het OV uitbreiden. Reden hiervoor is dat de doorlooptijd voor omvangrijke, grootschalige nieuwe infrastructuur niet voor 2035 gerealiseerd kan worden. De voorbereidingen lopen al wel. Voor de busverbinding Veenendaal – Amersfoort, buslijn 280, heeft de provincie Utrecht voor ogen hier een U-liner verbinding van te maken; een Bus Rapid Transit (BRT). Om verschillende kerngebieden met elkaar te verbinden en een kwaliteitsslag te maken in het OV op middellange afstand kiezen wij voor U-liner.’’

BEREIKBAAR Deze BRT moet ontbrekende verbindingen in het spoornetwerk invullen en landelijke woonkernen en stedelijke regio’s beter bereikbaar maken. ,,Deze snelle busverbindingen met accent op comfort en zitplaatsen volgen het hoofdwegennet en bieden aantrekkelijke frequenties. De combinaties maken deze verbindingen kansrijk voor het versterken van de bestaande P+R of de ontwikkeling van nieuwe locaties. De fiets is, als voor- en natransport, onderdeel van dit kwaliteitsconcept’’, staat in het OV-Netwerkperspectief Utrecht 2025-2035. Daarin staat dat de provincie ook wil kijken naar meer sprinters naar Utrecht vanuit Veenendaal.

WAGENINGEN ,,Aanvullend hierop is aangegeven dat station Veenendaal-De Klomp met twee keer per uur een IC-stop een belangrijke knooppuntfunctie vervult in het provinciale OV netwerk. Dit omdat het station is aangesloten op het landelijke intercity-netwerk.’’ Intercity’s stoppen tevens op station Ede-Wageningen, maar Utrecht denkt aan een toevoegen van een aansluiting met de snelbus. ,,Het is mogelijk ook interessant om deze verbinding te verlengen naar Wageningen University & Research en daarmee ook tussen Veenendaal en Wageningen het OV te verbeteren en de universiteitscampus beter te ontsluiten. Dat willen wij nader bekijken in de uitwerking’’.

ONDERZOEK Provincie Utrecht is afgelopen april gestart met het onderzoek hiernaar. Een snelbus is daarmee een doorontwikkeling van de bestaande buslijn. Veenendaal ziet dit als een benodigde kwaliteitssprong in het OV netwerk. Zij werkt samen met andere gemeenten aan de analyse en het bepalen van concrete maatregelen die nodig zijn voor een U-liner en U-link verbindingen. ,,Het definitieve rapport wordt waarschijnlijk ergens in het najaar verwacht. De maatregelen die daaruit voortvloeien zullen als input fungeren voor de uitvoeringsagenda die Provincie Utrecht wil opleveren’’, besluit het college. Zij verwacht deze agenda volgend jaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie