DEVO presenteerde de nieuwe plannen in de gemeenteraad.
DEVO presenteerde de nieuwe plannen in de gemeenteraad. Fotostudio7

DEVO presenteert duurzame toekomstplannen

29 november 2023 om 20:09 Politiek

VEENENDAAL ,,Het had een langere aanloop. Maar we zijn nu een stabiel bedrijf met een gezond toekomstperspectief’’, vertelde directeur Gerhard van de Lagemaat van DEVO in een bijpraatsessie aan de gemeenteraad. Duurzame Energie Veenendaal-Oost (DEVO) heeft de afgelopen tijd flink ingezet op professionalisering. Daarmee denkt het gemeentelijke warmtebedrijf een grotere rol in de duurzame warmtetransitie van Veenendaal te kunnen spelen. 

door Peter Kuijpers

De directeur startte zijn presentatie met een korte terugblik op het ontstaan in 2007 waarbij Veenendaal mogelijkheden onderzocht om CO2 te reduceren. DEVO begon in 2010 met het leveren van warmte en koude in de eerste woningen in Buurtstede en had voldoende capaciteit om tevens de huizen in Veenderij aan te sluiten. ,,DEVO heeft dit jaar nog eens 141 woningen aangesloten, in totaal zitten we op zo’n 2030 woningen. Met een maximum van ongeveer 2150 huizen. Het bedrijf heeft afgelopen jaar veel gewerkt aan inzicht bieden in het energieverbruik en extra aandacht gehad in de communicatie met onze klanten.’’

DUURZAMER

Het bestaande systeem, de Warmtekrachtkoppeling, is flink onder handen genomen en DEVO wil nog duurzamer werken met meer inzet van elektrische warmtepompen en e-boilers. Maar omdat het elektriciteitsnet vol is (de netcongestie), krijgt zij geen extra stroom van de netbeheerder. Nu de twee buurten hun afronding hebben bereikt, ziet DEVO dat zij haar investeringen heeft terugverdiend en winstgevend is. De nieuwe buurt Groenpoort zal DEVO vanaf eind 2024 in de winter van warmte en tevens in de zomer van koude gaan voorzien met een nieuwe centrale.

Hierover is overleg geweest met netbeheerder Liander, want het nieuwe systeem is volledig elektrisch. Maar omdat de gemeente extra geld beschikbaar had gesteld voor een warmteopslag, zal DEVO buiten de drukste uren op het stroomnet haar warmte produceren. De eerste leidingen zijn reeds aangelegd, zodat bij de bouw van de huizen deze direct een aansluiting kunnen krijgen en de centrale moet ook volgend jaar gereed zijn. Er is via de provincie Utrecht een subsidie aanvraag gedaan, nu DEVO met haar warmteopslag een manier heeft gevonden om de netcongestie te omzeilen en te produceren op zon- en windenergie.

KENNIS DELEN

Groenpoort zal daardoor energieneutraal moeten kunnen draaien. DEVO kijkt nog wel of zij een energiecorporatie kan starten om de elektriciteit die woningen opwekken te kunnen gebruiken. En daarmee voorkomen dat mensen zonnepanelen uitschakelen als ze voor de opbrengst moeten betalen. Daarnaast heeft het bedrijf nog steeds de ambitie met kennis en expertise de wijken aan de andere kant van de Rondweg-oost te helpen met duurzame energie. En zij blijft bewoners van de wijk betrekken. Deze vroegen om meer informatie en krijgen nu nieuwsbrieven, rondleidingen en zijn gevraagd om zelf mee willen denken over duurzame energie.

DEVO heeft op haar beurt de afgelopen jaren haar klanten bijgestaan. ,,De energiemarkt was een gekke situatie. In 2021 stegen de energieprijzen flink en dit explodeerde in 2022. De overheid introduceerde het prijsplafond, waardoor mensen korting kregen op hun energierekening. Veel hebben daarnaast bespaard op hun verbruik, tot zo’n 20 procent. Maar we hebben tevens klanten verwezen naar het Noodfonds Energie, omdat zij hun rekening niet konden betalen. Nu zijn de concepten voor de maximale tarieven voor komend jaar bepaald door de ACM. De GJ-prijs daalt flink en blijft daarmee onder het huidige prijsplafond. Die korting verdwijnt daarom in 2024.’’

STIJGING KOSTEN

DEVO rekent met een gigajoule (GJ) dat overeenkomt met 31,6 kubieke meter aardgas. Naast dat het tarief voor deze kosten is bepaalt, heeft de ACM ook het maximale vastrecht met 12 procent geïndexeerd. Dit is vooral veroorzaakt door een stijging van de netbeheerderskosten. Daardoor verwacht Van de Lagemaat wel dat ondanks een lagere GJ-prijs de totale energierekening van mensen net iets hoger zal uitvallen dan in 2023. DEVO stelt over een paar weken de definitieve tarieven voor 2024 vast.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie