Afbeelding
Pixabay

Veenendaal betaalt meer aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

· leestijd 1 minuut Politiek

VEENENDAAL Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op woensdag 29 juni voorziet de gemeente extra kosten voor de contributie en activiteiten vanuit de VNG. Veenendaal heeft de burgemeester aangewezen als stemgerechtigde bij volmacht. Hij stemt onder andere mee in de financiële stukken.

door Peter Kuijpers

De VNG onderhandelt namens alle gemeenten in Nederland onder andere met het Rijk over afspraken voor klimaat en energie. ,,Het bestuur vraagt in te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de uitvoering van het klimaatakkoord met het Rijk, Interprovinciaal Overleg en Unie van waterschappen. Deze afspraken zijn een logisch vervolg op de eerdere afspraken gemaakt over dit onderwerp”, geeft de gemeente aan. De VNG ziet dat met 2030 op de horizon er nog grote opgaven resteren. Zij wil als voorwaarde van het Rijk dat zij met een oplossing komen voor de bredere financiële problematiek vanaf 2026. Veel gemeenten zien vanaf dit jaar een tekort in hun begroting om alle taken vanuit het Rijk uit te voeren.

CONTRIBUTIE Veenendaal kan op de meeste punten die de VNG op de agenda heeft staan instemmen. Wel betekent dit extra kosten uit de lokale kas. De gemeenten stemmen op de Algemene Ledenvergadering over een nieuwe contributie. ,,De VNG wil deze indexeren voor de loon- en prijsontwikkeling, aangevuld met 1 procent voor de ingroei naar volledige dekking van de kosten. Het contributievoorstel 2023 van de VNG en de begroting Gemeenschappelijke Uitvoering (GGU) betekenen voor Veenendaal een flink nadeel. De contributie voor 2023 wordt 1,43 euro per inwoner. De contributie stijgt met 4,4 procent.” 

VERGETEN De GGU-bijdrage stijgt met 0,19 eurocent per inwoner voor het komend jaar. Hiermee kan de VNG diverse activiteiten bekostigen. Samen met de hogere contributie houdt Veenendaal rekening met 65.600 euro extra kosten in 2023. De contributie voor dit jaar bedraagt 1,37 euro per inwoners en voor de GGU betaalt de gemeente 3,14 euro per inwoner. Deze hogere bijdragen die Veenendaal dit jaar betaalt aan de VNG waren echter nog niet verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente. Zij komt hier een 49.100 euro tekort. Het college zal deze kosten verwerken in de komende bestuursrapportage.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Bakken en smullen op Burendag in de buurt- en dorpshuizen 14 uur geleden
Afbeelding
Stormschade aan de Paddestoelenlaan 16 uur geleden
Afbeelding
Plaza Cultura geopend door wethouder Dylan Lochtenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Grebbeconcours voor paarden en pony’s op de Grebbeberg 19 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester Kats met Foodvalley naar Brussel 19 uur geleden
Afbeelding
Aanrijding tussen politieauto en personenauto Veenendaal 23 uur geleden
Afbeelding
Graciun verkoopt Straatnieuws in Veenendaal: ‘In Nederland ligt mijn toekomst’ gisteren