Afbeelding
Pixabay

Veenendaal betaalt meer aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

28 juni 2022 om 08:30 Politiek

VEENENDAAL Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op woensdag 29 juni voorziet de gemeente extra kosten voor de contributie en activiteiten vanuit de VNG. Veenendaal heeft de burgemeester aangewezen als stemgerechtigde bij volmacht. Hij stemt onder andere mee in de financiële stukken.

door Peter Kuijpers

De VNG onderhandelt namens alle gemeenten in Nederland onder andere met het Rijk over afspraken voor klimaat en energie. ,,Het bestuur vraagt in te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de uitvoering van het klimaatakkoord met het Rijk, Interprovinciaal Overleg en Unie van waterschappen. Deze afspraken zijn een logisch vervolg op de eerdere afspraken gemaakt over dit onderwerp”, geeft de gemeente aan. De VNG ziet dat met 2030 op de horizon er nog grote opgaven resteren. Zij wil als voorwaarde van het Rijk dat zij met een oplossing komen voor de bredere financiële problematiek vanaf 2026. Veel gemeenten zien vanaf dit jaar een tekort in hun begroting om alle taken vanuit het Rijk uit te voeren.

CONTRIBUTIE Veenendaal kan op de meeste punten die de VNG op de agenda heeft staan instemmen. Wel betekent dit extra kosten uit de lokale kas. De gemeenten stemmen op de Algemene Ledenvergadering over een nieuwe contributie. ,,De VNG wil deze indexeren voor de loon- en prijsontwikkeling, aangevuld met 1 procent voor de ingroei naar volledige dekking van de kosten. Het contributievoorstel 2023 van de VNG en de begroting Gemeenschappelijke Uitvoering (GGU) betekenen voor Veenendaal een flink nadeel. De contributie voor 2023 wordt 1,43 euro per inwoner. De contributie stijgt met 4,4 procent.” 

VERGETEN De GGU-bijdrage stijgt met 0,19 eurocent per inwoner voor het komend jaar. Hiermee kan de VNG diverse activiteiten bekostigen. Samen met de hogere contributie houdt Veenendaal rekening met 65.600 euro extra kosten in 2023. De contributie voor dit jaar bedraagt 1,37 euro per inwoners en voor de GGU betaalt de gemeente 3,14 euro per inwoner. Deze hogere bijdragen die Veenendaal dit jaar betaalt aan de VNG waren echter nog niet verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente. Zij komt hier een 49.100 euro tekort. Het college zal deze kosten verwerken in de komende bestuursrapportage.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie