Afbeelding
Jan van den Brink

Coalitieakkoord Rhenen: ruimte aan agrariërs en woningbouw belangrijke onderwerpen

24 juni 2022 om 08:30 Politiek

RHENEN De nieuwe coalitie, SGP, Rhenens Belang, D66 en het CDA, heeft haar coalitieakkoord gepresenteerd in de bijzondere gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 juni. Ook worden de wethouders geïnstalleerd.

door Sander van Opstal

Voorafgaand aan de bespreking in de voltallige gemeenteraad van hedenavond vallen enkele opvallende zaken reeds te melden. Een heel belangrijk hoofdstuk is ‘Ruimte voor ondernemerschap’. Enkele highlights: ,,De gemeente gaat onderzoeken of het bedrijventerrein Remmerden uitgebreid kan worden.” De agrarische sector wordt ondersteund: ,,Het is onze ambitie dat het agrarische bedrijf in onze gemeente blijft voortbestaan met een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Wij bieden ruimte aan agrariërs voor functieverbreding en stimuleren initiatieven die bijdragen aan de regionale voedselkringloop. We bezoeken onze agrariërs en ondersteunen hen.”

De coalitie vindt woningbouw erg belangrijk en wil bouwgronden gaan aankopen. Tot nu toe is de gemeente Rhenen daarin steeds terughoudend geweest. Het kan een voordeel voor de gemeente zijn om op potentiële bouwlocaties grondaankopen te doen. Uiteraard is dat ook risicovol, en kan dit een prijsopdrijvend effect hebben. 

PASSANTENHAVEN De coalitie schrijft het volgende over de passantenhaven aan de Rijn: ,,Een kwaliteitsimpuls van de passantenhaven, het bijbehorende rivieroevergebied en de Loswal en omgeving is noodzakelijk. We koersen op ontwikkelingen waarbij we rekening houden met het rivierenlandschap.” Tegelijkertijd vindt overheveling plaats van dit dossier van burgemeester Hans van der Pas naar de nieuwe Rhenens Belang wethouder, Dick Poortinga. Dit klinkt als een wat bescheidener maatwerkaanpak.


De nieuwe coalitie heeft haar coalitieakkoord gepresenteerd in de bijzondere gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 juni.  Foto: Jan van den Brink.

BELASTINGDRUK Het onderwerp ‘lasten voor de burger’. De coalitie schrijft: ,,Wij streven naar een gematigde ontwikkeling van de belastingdruk voor onze inwoners.” Hier zal het laatste woord nog wel niet over gezegd zijn. De inwoners van Rhenen worden geconfronteerd met fiks hogere energieprijzen, stijgende woonlasten, stijgende kosten van levensonderhoud, inflatie, hogere bouwkosten. 

WEINIG AANDACHT Er zijn onderwerpen die er nog wat mager vanaf komen. De Rijnbrugproblematiek wordt genoemd, maar een krachtige aanpak van dit belangrijke leefbaarheidsprobleem in Rhenen wordt niet uitgerold. Opvalt dat natuur, biodiversiteit, cultuur, kunsten, behoud van monumenten als de Gedachteniskerk, concerten, tentoonstellingen, en het Stadsmuseum weinig aandacht krijgen. Er komt een extra impuls voor muziekonderwijs en cultuurbeoefening door kinderen, zeker, maar over de gehele linie is de aandacht en de steun voor deze onderwerpen - die zozeer bijdragen aan de leefbaarheid van Rhenen en belangrijk zijn voor recreatie en toerisme - niet erg groot.  

Een ander belangrijk onderwerp is ‘inclusie’. Alhoewel inclusie (waarmee bedoeld wordt dat iedere bewoner kan meedoen in de samenleving) aandacht krijgt, wordt een meer krachtige inzet van de gemeente op het gebied van emancipatie van minderheden, LHBTI-ers of vrouwen, niet genoemd.

Het is de bedoeling dat dit coalitieakkoord uitgewerkt wordt in een collegeprogramma van burgemeester en wethouders. Bij deze uitwerking worden alle politieke partijen in de gemeenteraad en de samenleving betrokken. Naar verwachting is aan het eind van deze zomer het collegeprogramma gereed.

Afbeelding
Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie