De beoogde wethouders, van links naar rechts Bert Fintelman (CDA), Dick Poortinga (Rhenens Belang), Hans Boerkamp (D66) en Gert van Laar (SGP).
De beoogde wethouders, van links naar rechts Bert Fintelman (CDA), Dick Poortinga (Rhenens Belang), Hans Boerkamp (D66) en Gert van Laar (SGP). Beeldbewerking Jan van den Brink

Gemeente Rhenen bereikt een nieuw coalitieakkoord

13 juni 2022 om 12:52 Politiek


RHENEN Rhenen heeft een nieuw coalitieakkoord. Daarin zijn ook de beoogde wethouders bekend gemaakt. Nieuwkomers daarin zijn Gert van Laar (SGP), Dick Poortinga (Rhenens Belang), en Bert Fintelman (CDA). Hans Boerkamp (D66) keert terug in het college. Op donderdag 23 juni wordt het akkoord tijdens een extra raadsvergadering aangeboden aan de burgemeester en besluit de raad over de benoeming van de wethouders. Aansluitend worden zij beëdigd en geïnstalleerd. Oppositievoorman Leo Schenk (VVD) zegt: ,,We hebben vertrouwen in het proces. We zullen het coalitieakkoord inhoudelijk gaan beoordelen."

door Sander van Opstal

De vier coalitiepartijen, SGP, Rhenens Belang, D66 en het CDA, hebben in het akkoord beschreven wat zij de komende vier jaar willen bereiken. De partijen gaan hierover in gesprek met de raad en de samenleving en willen dit akkoord de komende tijd verder uitwerken.
Deze week wordt het akkoord besproken met de fracties en de oppositiepartijen. Bart van de Tang, fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad van Rhenen (SGP) en daarmee leidend in deze coalitiegesprekken, stelt: ,,Wij willen alle partijen, zowel de grote als de kleine in de gemeenteraad, gelijkwaardig benaderen.

Ook de nieuwe oppositie willen we in het proces betrekken. Daarom wordt het concept-coalitieakkoord in een informele bespreking van de fractievoorzitters van alle partijen in de raad, besproken voordat het vastgesteld wordt. Dat doen we om ook de niet coalitiepartijen in de gelegenheid te stellen om met op- en aanmerkingen te komen. Dat doen we voordat we het coalitieakkoord definitief maken en ondertekenen. Dat ondertekenen door de coalitiepartijen gebeurt op dinsdag 20 juni.”

INBRENG In de periode juli-augustus wordt er gewerkt aan een bestuursakkoord voor Rhenen waarin de plannen van de coalitie voor de periode 2022-2026 meer duidelijk worden. Naar verwachting krijgen in deze fase van het proces partners uit de samenleving de gelegenheid om inbreng te leveren.

Van de beoogde wethouders is Gert van Laar een goede bekende in Rhenen. Hij heeft twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. Met Gert van Laar krijgt Rhenen een wethouder die uit de gemeente zelf woonachtig is.

Hans Boerkamp is inmiddels ook een goede bekende in Rhenen. De afgelopen vier jaar was Boerkamp verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente, naast de vele inhoudelijke dossiers die hij behartigd heeft. Hans Boerkamp is woonachtig in de stad Utrecht. Onder zijn leiding had Rhenen dit jaar een batig saldo op haar jaarrekening van enkele miljoenen euro.

Bert Fintelman komt uit deze regio en is betrekkelijk recent in Rhenen komen wonen. Fintelman is vele jaren wethouder geweest in Noord Holland. Daarmee is Bert een ervaren kandidaat voor het wethouderschap in Rhenen.

De 55-jarige Dick Poortinga (Rhenens Belang) is woonachtig in Elst en daar al vele jaren op verschillende manieren actief. Geertje Wiesenekker van RB: ,,Hij is al lang lid. Een half jaar geleden hebben we bij kandidaten gekeken waar het zwaartepunt ligt, is die in harmonie met wat in ons model ligt? In de interviews met de kandidaten hebben we goed geluisterd. Dick woont sinds 2005 in Rhenen en heeft een grote ervaring, onder meer opgedaan in het buitenland." Poortinga werd geboren in Putten en verhuisde op zijn negentiende naar Breda. Hij woonde vanaf zijn vierentwintigste in Amersfoort. Zijn achtergrond ligt in de toerisme, marketing en bedrijfskunde.

(de tekst gaat verder onder de tweet)


AFSCHEID Rhenen neemt daarmee afscheid van de wethouders van de niet-coalitiepartijen: Jolanda de Heer (CU) en Barth van Eeten (PR-GROENLINKS). Jolanda de Heer is acht jaar wethouder geweest. Zij is in die acht jaar uitgegroeid tot hét gezicht van het sociale domein. Er is nog niet bekend wat zij na dit wethouderschap voor ambities heeft.

Barth van Eeten was, na het afscheid van Simone Veldboer, een welkome aanwinst voor Rhenen. Vanuit het wethouderschap in onder meer Arnhem bracht Barth veel ervaring mee naar Rhenen. Zijn werkterrein omvatte bouwen en wonen, en het multifunctioneel gebouw op het Gastland (inclusief zwembad) en de nieuwbouw van het gezondheidscentrum. Barth nadert de pensioengerechtigde leeftijd.
De gemeenteraadsvergadering van 23 juni is openbaar en bij te wonen in het huis van de gemeente of te volgen via de livestream van de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie