Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Meerderheid raad stemt in met Woonvisie 2022-2025

· leestijd 2 minuten Politiek

VEENENDAAL Alle partijen stemmen in met de Woonvisie 2022-2025, op Lokaal Veenendaal na. Het raadsakkoord op hoofdlijnen is nog maar net goedgekeurd en nu was er in het debat over de Woonvisie al te merken wat dat in de praktijk betekent. ProVeenendaal en VVD zitten beiden in het college, maar hun ingediende amendementen waren op zijn zachtst gezegd nogal verschillend. 

Door Arjan van den Berg

Waar de eerste partij graag meer ‘regels’ wilde, wenste de tweede die juist meer los te laten. Iedereen is het erover eens dat de woningnood een groot probleem is, maar over de aanpak lopen de meningen ver uiteen. Er is letterlijk geen partij die zijn handtekening niet onder een van de ingediende amendementen of moties had gezet.

Het was officieel de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, maar van voorjaarsmoeheid of dringende behoefte aan vakantie was niets te merken bij de raadsleden. Bij de verkiezingen werden spannende debatten met inhoud beloofd en die belofte werd in het debat over de Woonvisie in elk geval ingelost. ProVeenendaal was blij met de visie, maar wilde ook ruimte om op korte termijn op ontwikkelingen in te gaan en na een jaar te evalueren en zo nodig bij te sturen. De partij wil bij nieuwe projecten waarbij nog geen kaders zijn vastgesteld 30 procent sociale woningen (20 procent huur en 10 procent koop), 30 procent betaalbare woningen en 7 procent kleine goedkope woningen. De meerderheid van de raad stemde voor.

De SGP diende een motie in om met experts onder meer te kijken naar innovatieve manieren om het woningprobleem aan te pakken. De uitwerking daarvan kan het college dan meenemen in komende beleidsstukken. De raad stemde er unaniem mee in.

MOBILITEIT Voor het CDA was het punt vooral dat de Woonvisie een uitwerking is van de al eerder aangenomen Omgevingsvisie, maar dat mobiliteit ontbreekt. Bij het bouwen moet immers ook rekening worden gehouden met de bereikbaarheid, de toenemende verkeersdrukte en bijvoorbeeld een goede verbinding met het openbaar vervoer. Een motie om de kansen en knelpunten op dat gebied een integraal onderdeel te laten zijn van bouwplannen werd ingetrokken na de toezegging van wethouder Stroobosscher dat er bij het opstellen van het regionale mobiliteitsprogramma en de verstedelijkingsstrategie wel degelijk rekening mee wordt gehouden. 

De SP trok een amendement over natuurinclusief bouwen in, net als een motie om niet te slopen zolang huizen bewoonbaar zijn en het slopen van gebouwen zo dicht mogelijk bij het bouwen van nieuwe woningen plaats te laten vinden. Dit in verband met het sloopafval en de CO2-uitstoot. Voorbeeld was de Dennenlaan dat voor een deel gesloopt is en nog altijd niet opnieuw is gebouwd. 

De wethouder legde uit dat de veiligheid van de bewoners in dit geval in het geding was, maar dat de gemeente met ontwikkelaars afspreekt om zo laat mogelijk te slopen. De enige weigeringsgrond van de sloop van huizen is de zekerheid dat er niet gebouwd gaat worden. Wat hem betreft, is de grootste uitdaging van het woningprobleem om iets te doen aan de hoge huizenprijzen.

ZELFBEWONINGSPLICHT Een voorstel van de sociale partijen voor een zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat speculanten huizen opkopen die vervolgens even leeg blijven omdat ze er zelf niet in gaan wonen, haalde het niet. 

De VVD wilde graag zo snel en zoveel mogelijk bouwen en wil aannemers zo min mogelijk restricties opleggen om Veenendaal aantrekkelijk te laten blijven en ervoor te zorgen dat ze niet liever elders projecten aannemen die lucratiever zijn dan bijvoorbeeld sociale woningbouw hier. In plaats van naar gemeentelijke regels te kijken, wilde de partij liever dat in elk geval de landelijke norm van 50 procent betaalbare woningen gehandhaafd bleef, zeker als de totale voorraad sociale woningen in Veenendaal gewoon 30 procent blijft. 

BEPERKTE RUIMTE Het voorstel van de VVD kon verder alleen op de steun van Lokaal Veenendaal rekenen. Als het bij een tussentijdse evaluatie zou blijken mis te gaan omdat ondernemers voor het geld gingen, kon er altijd nog worden ingegrepen, maar de partij ging ervanuit dat ontwikkelaars ook nette mensen waren.

De SP wachtte daar liever niet op. De partij kon het enthousiaste liberale verhaal wel waarderen, maar was het er natuurlijk niet mee eens. ,,De grond in Veenendaal is zo goed als op en we kunnen het niet eerst uit de hand laten lopen. We hebben beperkt de ruimte en die moeten we gebruiken voor woningtypes die wij nodig hebben. Veenendaal is er niet voor de ontwikkelaars, maar voor de inwoners die willen wonen.”

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderactiviteiten in Bibliotheek Veenendaal tijdens voorjaarsvakantie 1 uur geleden
Afbeelding
Reizigers waarderen Veenendaalse stations beter dan vorig jaar 6 uur geleden
Afbeelding
'Als de sirene afgaat, hebben we 's avonds Club'95' 9 uur geleden
Afbeelding
Vragen uit Veenendaal aan GGD over mislukken digitaal kinddossier 21 uur geleden
Afbeelding
'Actiegroepen tegen windturbines krijgen adviserende rol bij gemeente Ede' gisteren
Afbeelding
Burgemeester Kats leest voor op basisschool TOV gisteren
Afbeelding
Nieuwe laptops voor drie goede doelen in Veenendaal 2 feb, 12:46