Afbeelding
Pixabay

Gestegen kosten bij Veiligheidsregio Utrecht

10 februari 2024 om 14:36 Politiek

VEENENDAAL De gemeente heeft nog wat geld gereserveerd voor een extra bijdrage in de loon- en prijsstijging bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit willen burgemeester en wethouders beschikbaar stellen voor dit jaar. Maar voor de komende jaren zal de raad deze uitgaven mee gaan nemen in de integrale afweging van de betalingen die de gemeente nog kan doen.

‘We proberen u zo vroeg mogelijk te informeren over de kaders voor 2025 en bijstelling voor 2024. Op die manier kunt u de financiële effecten betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. We begrijpen dat de gemeenten zich nu en in komende jaren in een lastige financiële situatie bevinden. Daarom hanteren we het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ en proberen een stijging van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen. In de voorgaande jaren is dit ook gelukt’’, stelt het dagelijks bestuur van de VRU. Zij heeft eerder nog een tegenvaller van een miljoen euro zelf opgevangen.

ONVERMIJDELIJK

Maar voor nieuwe ontwikkelingen heeft zij eigenlijk geen geld. ‘Ondanks de inspanningen om zoveel mogelijk binnen de begroting op te lossen is een stijging van de gemeentelijke bijdrage op dit moment onvermijdelijk. De groei van inwoners in de regio zorgt ervoor dat we vanuit de basisbrandweerzorg een stap extra moeten zetten om overal op tijd te kunnen zijn bij incidenten. En te voldoen aan wettelijke vastgestelde opkomsttijden voor de brandweer. Naast deze ontwikkeling is sprake van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Die zorgt voor een stijging van 2,6 miljoen euro in 2024 en 4,8 miljoen in 2025.’

De gemeente denkt haar deel van de hogere kosten dit jaar te kunnen bijdragen. ,,Daarvoor hebben we nog een reserve. De aanvullende kosten van 52.900 euro zullen we daaruit betalen. Voor 2025 kunnen we ook eenmalig betalen uit deze stelpost. Maar doen dit wel onder voorbehoud van de integrale afweging’’, aldus wethouder Engbert Stroobosscher. De VRU geeft zelf aan dat de gemeente een compensatie krijgt vanuit het gemeentefonds van het rijk. Maar omdat deze bijdrage vanaf 2026 waarschijnlijk zal dalen, wil Veenendaal bij al haar uitgaven kijken hoe zij deze in balans krijgt met de lagere inkomsten.

AFWEGING

,,Veenendaal heeft voor organisaties waar zij zelf een budget voor beschikbaar stelt een indexering vastgesteld, bijvoorbeeld Sportservice en Veens Welzijn. Daarnaast nemen we deel in samenwerkingen met andere gemeenten, zoals GGD, ODRU en de VRU. Hier geeft een eigen bestuur de indexering aan. Als Veenendaal hebben we bij hen onze vinger al opgestoken dat we vanaf 2026 niet overal meer het geld voor hebben. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over het toekennen van deze bijdragen. Zij zal in een integrale afweging gaan beslissen waar Veenendaal in de toekomst geld voor beschikbaar heeft en hoeveel’’, besluit de wethouder.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie