Afbeelding
Veenvesters - Architectenbureau Zaak van NN

Veense raad buigt zich over aanpassing bestemmingsplan Dennenlaan

20 november 2023 om 11:30 Nieuwbouw

VEENENDAAL De zorgen rondom de hoogte, het parkeren en de privacy zijn voor het college geen aanleiding om de raad niet te vragen een bestemmingsplan aan de Dennenlaan aan te passen. Hiermee is het mogelijk twaalf extra huurwoningen te bouwen en Veenendaal meent dat deze prima in het huidige straatbeeld passen.

door Peter Kuijpers

Een aantal buurtbewoners ziet de plannen liever anders. ,,Veenvesters is voornemens om op de locatie Dennenlaan 23 tot 73 een 64 woningen te realiseren. Dit past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Medewerking verlenen aan het plan kan alleen als het geldende bestemmingsplan wordt herzien. Er heeft een uitgebreid participatietraject met de omgeving plaatsgevonden. Wat er toe heeft geleid dat het plan zoals nu voorligt op meer draagvlak kan rekenen. Bovendien past de voorgenomen ontwikkeling binnen het gemeentelijke en provinciale beleid’’, stelt de gemeente.

ZIENSWIJZEN

,,Het plangebied is momenteel braakliggend. Voorheen waren hier 52 woningen en het geldende bestemmingsplan verbiedt een toename in het aantal woningen. Met de herziening van het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van donderdag 4 mei tot en met woensdag 14 juni 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er 9 zienswijzen ingediend.’’ ,,De zienswijzen hebben met name betrekking op privacy, de hoogte van de nieuw te bouw woningen en het parkeren’’, laat wethouder Engbert Stroobosscher weten.

BOUWHOOGTE

Echter waren een aantal punten waar bewoners uit de omgeving mee kwamen in het eerdere bestemmingsplan al mogelijk. ,,De bouwhoogte was in de bestemmingsplannen reeds geregeld. De nieuwe woningen zijn wel hoger dan de voorgaande huizen, omdat we te maken hebben met nieuwe regels met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid en de hoek van een trap. Dan komt een verdieping hoger uit, maar dit blijft binnen de maximale toegestane twaalf meter voor een woning’’, verduidelijkt wethouder Engbert Stroobosscher. De verkeersproblemen die bewoners denken te krijgen, zijn volgens de gemeente niet onevenredig meer dan bij de vorige woningen.

PRIVACY

Enkele bewoners die vrezen voor de inbreuk op privacy kregen van de gemeente het antwoord dat Veenendaal, en tevens de provincie, al geruime tijd kijkt naar het intensief benutten van de gronden binnen het stedelijk gebied. Ook stonden er voorheen al huizen. Dit kunnen met het aangepaste bestemmingsplan er enkel een twaalftal meer zijn. Veenvesters heeft wel aangegeven op de kopse gevels te kiezen voor ‘melkramen’. ‘Hier valt wel licht doorheen, maar erdoorheen kijken is niet mogelijk. Dit zorgt voor privacy in de tuinen gelegen aan de achterzijde van het plangebied’, aldus de gemeente.

BLOKKENDOOS

Op de beschrijving dat de moderne bouwblokken of een ‘blokkendoos’, zoals een bewoner aangeeft, niet in het straatbeeld bij de Boslaan passen, laat Veenendaal weten dat er wel zoveel mogelijk rekening is gehouden met het bestaande straatbeeld. De raad zal volgende maand beslissen of de bouw mogelijk is. De Dennenlaan moet dan 28 beneden-bovenwoningen krijgen met twee bouwlagen en een schuine kap in vier blokken. Op de koppen komen dan de overige appartementen in twee bouwlagen achter deze woningen. Het parkeren is zoveel mogelijk achter de nieuwbouw gepland.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie