Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Pixabay

Raad heeft vragen over kaders voor nieuwbouw

22 mei 2023 om 19:28 Nieuwbouw

VEENENDAAL De politiek was ietwat verrast over bezwaren die zij gepresenteerd kreeg bij de nieuwbouwplannen aan de Emmalaan. Het voorstel sprak van een participatie en dat omwonenden gehoord zijn. Toch gaf een inspreker aan dat het anders is gelopen dan geschetst.

,,Als omwonenden hebben we diverse zorgen. Er staat één afwijkend pand in de wijk De Pol aan de Stadhouderslaan met drie woonlagen. Dat pand lijkt als excuus gebruikt te worden om meer hoogbouw toe te passen en zelfs een vierde bouwlaag toe te voegen. De bouwhoogte, in combinatie met straatgericht wonen, heeft grote impact op de privacy. Daarbij komt dat de voorgenomen herinrichting van parkeerplaatsen uitgaat van een onjuist aantal geparkeerde auto’s. Dit zal tot extra parkeerdruk in de openbare ruimte leiden. Waar ook het bezoek van de bewoners hun parkeerplaats moeten vinden’’, legde buurtbewoner Jan Hazeleger uit tijdens zijn inspraak.

WOONGENOT Juist het grote aantal woningen zal volgens de inspreker in de direct omliggende straten problemen opleveren. ,,Als omwonenden begrijpen wij dat de behoefte aan sociale woningen groot is en dat inbreiding noodzakelijk is. Wij willen hier ook zeker aan meewerken en over meedenken. Zodat het woongenot van zowel bestaande als nieuwe bewoners niet in het geding komt. Dat dit punt vanavond op de agenda stond, wisten wij niet. We kwamen er een aantal dagen geleden achter, omdat iemand uit de privésfeer toevallig deze informatie kreeg. Dus ook daar vind ik het een gemiste kans om informatie te delen met bewoners.’’

De procedure was voor de PvdA dan ook een belangrijk aandachtspunt op deze bouwplannen. ,,Straks is er een bestemmingsplan. En als de ontwikkelaar dan zegt die bouwhoogte is voorgesteld en daar houden we ons aan? Dan kunnen de bewoners daar nog een bezwaar tegen maken, maar wat is de participatie dan nog waard?’’, vraagt Hans van de Braak (PvdA) zich af. Nu kan de gemeente nog voor het vaststellen van de Ruimtelijke Programmatische kaders luisteren naar de omwonenden en bouwhoogte anders bepalen. Een punt waar het volgens bewoners die tegen de plannen van De Meesters protesteren, ook mis is gegaan.

KRITISCH De SP wil dit ook in de toekomst binnen de gemeenteraad blijven bespreken en vaststellen, kondigde Tilman van de Loo aan. Ook Dirk de Baat (SGP) blijft aandacht vragen wat de gemeente kan doen om participatie beter te laten verlopen. Net als Reinhart van der Borg van het CDA die constateert dat niet alle participatie voorspoedig verloopt. ,,Daarom kijken we als fractie kritisch mee naar het gelopen participatieproces. Hoe verklaart de wethouder dat in het verslag een positief beeld wordt geschetst en door de inspreker niet zo wordt ervaren? Er zijn meer bezwaren.’’ Dit wilde Iris van Laar (ProVeenendaal) tevens graag weten.

RAADSBESLUIT Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal kan om deze redenen ook niet instemmen met deze kaders. Voor de ChristenUnie, D66, GroenLinks en ProVeenendaal blijven ook nog enkele vragen over de bouwhoogte en participatieverslagen. Corné Kelfkens (VVD) signaleert wel steeds vaker bedenkingen, maar kan wel instemmen met deze kaders. Wethouder Engbert Stroobosscher constateert tevens een verschil in het participatieverslag met wat de inspreker inbracht. Minder woningen zou niet financieel uitkomen om nieuwbouw te realiseren. Het bezwaar op de hoogte zou opgelost zijn met het iets terugplaatsen van het deel van vier lagen. De beslissing voor de kaders en de bouwhoogte is volgens de wethouder aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie