De huidige brandweerkazerne stamt uit 1965.
De huidige brandweerkazerne stamt uit 1965. Gemeente Veenendaal

Woningen bij nieuwe brandweerkazerne

Wonen

VEENENDAAL Projectontwikkelaars kunnen zich gaan inschrijven op de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Het college heeft de gemeenteraad laten weten daarbij tevens haar opdracht mee te nemen om te kijken naar de combinatie met woningen. Dit moet in Pionierkwartier meer huizen opleveren en bijdragen in de kosten voor de nieuwe kazerne.

De VVD, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal hebben vorig jaar aangegeven een verruiming van de bouwmogelijkheden te willen op de locatie van de brandweerkazerne. De plek langs de Industrielaan staat een hogere bebouwing toe tot 36 meter en de gemeente paste tevens de parkeernorm aan. De gemeenteraad stemde unaniem in met het bekijken van de mogelijkheden om appartementen voor starters en kleine huishoudens in deze omgeving te kunnen realiseren. Dit zou zowel naast als op de nieuwe brandweerkazerne kunnen. Deze moet er komen, omdat het huidige materieel nog nauwelijks in het oude gebouw uit 1965 past en niet duurzaam is met het oog op energieneutraal zijn.

NIEUWBOUW Voor de gemeente is het technisch, functioneel en duurzaam maken met nieuwbouw van de brandweerkazerne de beste oplossing en dit maakt financieel ook maar een beperkt verschil met renovatie. ‘Door Wijkservice te verhuizen, kan woningbouw op deze locatie worden gerealiseerd. Waardoor het Pionierkwartier wordt afgerond. Gedurende de nieuwbouw van de brandweerkazerne functioneert het huidige Wijkserviceterrein nog als tijdelijke kazerne. Wijkservice is dan verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Transformatorstraat’, aldus burgemeester en wethouders. Dit is haar nieuwe onderkomen bij IW4. En het biedt dan in het voormalige bedrijvengebied weer extra ruimte om tevens de oude locatie te veranderen naar woongebied.

‘Nieuwbouw van de huidige brandweerkazerne, met 400 uitrukmomenten per jaar, is nodig omdat dit de enige manier is om de kazerne toekomstbestendig te maken. Het functioneren van de brandweer is gericht op veiligheid en snelheid. Met nieuwbouw wordt hieraan invulling gegeven. Aanvullend pleit het toevoegen van een virtual reality (VR)-ruimte voor een regionaal opleidingscentrum en mogelijk toekomstige uitbreiding voor een beroepskorps, voor nieuwbouw voor de brandweer.’ Toch meende de raad dat naast de verhuizing van Wijkservice om nieuwe woningbouw mogelijk te maken, de gemeente ook bij de nieuwe kazerne moet kijken naar het kunnen bouwen van extra huizen.

MEER WONINGEN ’De raad heeft bij amendement aangegeven dat zij een verruiming van de bouwmogelijkheden wenst op de locatie van de brandweerkazerne. Ten einde meer woningen te realiseren en waar zij een hogere grondopbrengst verwacht, die ingezet kan worden voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Om hier optimaal invulling aan te geven laten we de keuze aan projectontwikkelaars en wordt deze opgave in een tender op de markt gezet’, besluit het college. Dit betekent dat ontwikkelaars zelf plannen mogen indienen waarbij een duurzame inzet van de brandweer in Veenendaal en de regio mogelijk blijft en om daarbij zoveel mogelijk woningen toe te voegen. Dit moet een zo hoog mogelijke opbrengst geven om het nieuwe kazerne te betalen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Franse culinaire historie in Filmhuis Veenendaal: Délicieux 9 uur geleden
Afbeelding
Keuring van dikbillen in Achterberg gaat niet door 16 uur geleden
Afbeelding
Voor eind van het jaar wordt lot kerk duidelijk 16 uur geleden
Afbeelding
Toerisme-sector Heuvelrug ruimt zwerfafval Vuelta-parcours bij Rhenen op 11 aug, 15:28
Afbeelding
Bijzondere recordpoging: 700.000 dominostenen moeten gaan omvallen in Veense sporthal 11 aug, 10:32
Afbeelding
Classic Races op De Faktorij: ronkende motoren op Veens stratencircuit 11 aug, 07:30
Afbeelding
Rare rust Column 10 aug, 15:44