Afbeelding
Aart Aalbers/BDU

Meer focus op OV, fietsen en wandelen in Veenendaal

18 februari 2024 om 20:00 Verkeer en vervoer

VEENENDAAL Een gezonde, duurzame en veilige plaats heeft tevens goede oplossingen voorvervoer nodig. Zowel binnen Veenendaal als naar andere omliggende dorpen en steden. De politiek zal daarom in een programma vast kunnen leggen om wandelen en fietsen aantrekkelijker te maken en te kijken naar betaalbaarheid van vervoer. Met prioriteiten waar de gemeente de komende jaren vooral aandacht voor moet hebben en maatregelen in kan treffen.

door Peter Kuijpers

Veenendaal wil werken aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Eén van de onderwerpen die grote uitdagingen met zich meebrengt, is het verkeer en vervoer in en rondom Veenendaal. Hoe wij ons mobiliteitssysteem organiseren heeft grote invloed op de inrichting van de openbare ruimte en daarmee de leefomgeving van de inwoners van Veenendaal. Dat is waar het in dit Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM) om draait”, aldus de gemeente. Zij had de ambitie dat in 2030 de inwoners binnen Veenendaal meer zullen lopen en fietsen. En dat snelfietspaden en het OV goede alternatieven voor verplaatsen daarbuiten zijn.

NADENKEN

Ook nieuwe wetgeving vraagt om nadenken over verkeer. ,,Vanuit de Omgevingswet moet de gemeente een Omgevingsvisie maken en daaruit maken we programma’s. Zoals hoe we de openbare ruimte willen inrichten. Ook vraagt de nieuwe wet ons te kijken naar het verkeer. Omdat dit veel aspecten kent, is voorgesteld hier een Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM) van te maken. Met ideeën rondom de stations, waar we bij De Klomp de IC willen behouden. Tot een transferium naast de snelweg waar van auto’s buiten Veenendaal parkeren en zero-emissie in de Binnenstad”, legt wethouder Engbert Stroobosscher uit.

FIETSPADEN

Maar ook wegen die uitnodigen tot veilig verkeersgedrag en beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld schoolgaande kinderen en ouderen. ,,In het OPIM denken we tevens over het bieden van ruimte voor de fiets. Fietspaden zijn meer in gebruik met bredere bakfietsen tot snellere elektrische fietsen en pedelecs. Dit gaat in de toekomst niet langer passen, dus daar moeten we wat mee. Zo denk ik aan een verkeerscirculatieplan, waarbij je met het instellen van éénrichtingsstraten ruimte krijgt voor de fiets. En tevens om andere doelen, zoals klimaatadaptatie. Want dan kun je ook meer groen aanleggen. Die ruimte nu is beperkt.”

PARKEREN

De leefbaarheid en het verkeer wil de gemeente in het OPIM verbinden: ,,Veenendaal heeft een prettig verblijfsklimaat, waarin overlast van verkeer op de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.” Woonwijken zijn voor spelende kinderen en om te ontmoeten. Parkeren kan anders dan voor de deur van de woning. ,,Met het verbinden van openbaar vervoer en een transferium om de auto aan de rand van Veenendaal te parkeren, heb je ook minder ruimte nodig voor auto’s in de stad. Daarom hebben we voor Het Ambacht en straks de hele Spoorzone in de woningbouw ook opgenomen dat er minder parkeerplaatsen zijn”, vervolgt de wethouder.

VERKEERSVEILIGHEID

,,Minder auto’s helpt de verkeersveiligheid. leefbaarheid, maar tevens de gezondheid. Een ander project om aan te werken is meer duurzaamheid, want Veenendaal heeft maar weinig deelmobiliteit. Dit willen we als gemeente pro-actief gaan oppakken in het centrum en andere initiatieven stimuleren. Een ander aspect voor de verkeersveiligheid is de snelheid en deze kunnen we terugbrengen naar 30 kilometer per uur in de woonwijken en op bedrijventerreinen.” De hoofdroutes zijn voor de toekomst beide rondwegen en hier wil de gemeente verder bekijken hoe zijde doorstroming kan bevorderen met een verkeerscirculatieplan.

CENTRUM

,,Veenendaal is de winkelstad van de regio. Wat betreft passanten is Veenendaal de nummer 35 van Nederland als het gaat om winkelen. Naast winkels zijn er ook veel woningen en wordt er nog steeds gebouwd en ontwikkeld. Het centrum is vergelijkbaar met de dichtheid van een grotere stad”, stelt de gemeente. ,,We willen daarom kijken naar mogelijkheden het centrum meer geschikt te maken voor voetgangers. Daarmee willen we de fietser niet direct uit de winkelstraat. Maar je kan ook langs de randen parkeren om te winkelen of met de fiets aan de hand tot de winkellopen om de boodschappen in de fietstas te doen”, besluit Stroobosscher.

MAATREGELEN

Veenendalers vinden zelf de verkeersveiligheid ook belangrijk en de gemeente neemt dit serieus. Zij geeft aan bij meldingen van een wegvak of kruispunt dit te onderzoeken. Als maatregel de veiligheid verder te verbeteren denkt Veenendaal aan zowel educatie, voorlichting als handhaving. Zo wil zij in het centrum fietsparkeervoorzieningen uitbreiden, maar tevens fout en hinderlijk geparkeerde fietsen aan blijven pakken. Als alternatief voor de auto is goed openbaar vervoer nodig. De gemeente blijft naast het benadrukken van de IC op Veenendaal-De Klompkijken naar betere OV-haltes en het busnetwerk.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie