Afbeelding
Google Maps

‘Wooncollectief Nachtzwaluw is een succes’

4 december 2022 om 18:53 Politiek

VEENENDAAL Kwintes, Veenvesters en de gemeente zijn blij met het succes aan de Nachtzwaluw. Hier is twee jaar geleden als proef een wooncollectief gestart van jonge huurders met en zonder ondersteuningsvraag die naar elkaar omkijken.

,,Het gaat om een initiatief tot een collectief van 18 tot 26 jarige jongeren die voor elkaar zorgen. Dit is in september 2020 gestart voor een jaar en daarna nog eens met een jaar verlengd. Vanuit Kwintes was er een zestal jongeren die wel zelfstandig wilde wonen, maar hier nog een lichte begeleiding in nodig hadden. Met Veenvesters is gekomen tot een wooncollectief met een zestal andere jongeren die de eerste groep daarin ondersteunt. Ze zorgen voor zichzelf en elkaar’’, legt wethouder Dylan Lochtenberg uit.

SAMENWERKING Het collectief is twee jaar geleden gestart als gezamenlijk initiatief van Patrimonium woonservice (nu Veenvesters), zorgorganisatie Kwintes en de gemeente Veenendaal. ‘Dit wooncollectief biedt een thuis aan jongvolwassenen die een binding hebben met Veenendaal en starten op de woningmarkt.’ Kwintes biedt professionele ondersteuning aan huurders met een ondersteuningsvraag als een tussenstap naar volledig zelfstandig wonen: ‘In het wooncollectief doen zij woonvaardigheden op en leren zij omgaan met financiën. Door een nauwe samenwerking tussen Veenvesters en Kwintes kunnen we eventuele knelpunten snel opsporen en oplossen.’

Het wooncollectief Nachtzwaluw is een complex met appartementen met een zit/slaapkamer (studio), met een slaapnis of met een aparte slaapkamer. Verder hebben deze een eigen keukenblok, sanitair en eigen voordeur. Iedere jongvolwassen bewoner, met en zonder ondersteuningsvraag huurt zelfstandig een appartement en met elkaar leveren zij een actieve bijdrage aan het gezamenlijke woonproject. De deelnemers kiezen er bewust voor samen te wonen en werken aan een fijne leefomgeving. ‘Bijvoorbeeld door een praatje te maken met de buren, samen een kop koffie te drinken en een helpende hand te bieden bij het opdoen van woonvaardigheden. In de Nachtzwaluw hebben bewoners oog voor elkaar’, aldus Kwintes.

BUDDY ‘De gemeente, Kwintes en Veenvesters zijn het er gezamenlijk over eens dat het experiment bijzonder goed is geslaagd. De combinatie van jonge mensen met een ondersteuningsvraag en jongeren die naast medebewoner ook buddy willen zijn, werkt erg goed. Juist daarom is die toewijzing buiten het reguliere toewijzingssysteem om belangrijk. Met een gedegen intake van nieuwe huurders vergroten we de kans op een goede match. In de afgelopen twee jaar hebben we gezien hoe goed dat kan werken. Zo goed zelfs dat twee bewoners met een ondersteuningsvraag inmiddels een minder zware indicatie hebben gekregen. We hebben het geïntroduceerd als wooncollectief en dat is het ook echt geworden’, geeft Veenvesters aan.

Kwintes ziet voor haar doelgroep veel winst in dit wooncollectief: ‘Door de kleinschaligheid van het project, totaal twaalf bewoners, is de verbinding tussen zorg vragende huurders en dragende huurders kort en slagvaardig. De bewoners van de Nachtzwaluw kennen elkaar. Gemengd wonen is bovendien ook een mooie wijze om acceptatie van psychische kwetsbaar zijn te stimuleren. Met elkaar kun je meer dan alleen, waarbij het de doelstelling is om specialistische zorg, vanuit Kwintes, af te schalen’. De bewoners kunnen elkaar snel ‘vinden’ en ondersteunen door de Nachtzwaluw-app en wanneer huurders zelf geen zorg meer nodig hebben, kunnen zij op de Nachtzwaluw blijven wonen en nieuwe zorg vragende bewoners helpen. 

EISEN ,,Dit vraagt ook bij nieuwe zorgondersteunende huurders om een aantal speciale aanvullende eisen, waarin we goed doornemen of de jongeren die hier willen wonen begrijpen wat er van ze wordt verwacht en of ze dit ook kunnen bieden. Daarmee valt het wooncollectief eigenlijk buiten de reguliere systematiek van toewijzing van sociale woningen.’’ Het college heeft nu besloten wooncollectief Nachtzwaluw permanent buiten het reguliere woonruimte verdeelsysteem te zetten. ,,Ik wil dit initiatief zeker als een succes benoemen. Ook nu we zien dat de mensen in een afgeschaalde vorm van zorg verder zelfstandig kunnen blijven wonen’’, besluit Lochtenberg.

Peter Kuijpers

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie