Afbeelding
Pixabay

Daling in het totaal aantal bezwaren in Veenendaal

· leestijd 1 minuut Politiek

VEENENDAAL Het aantal bezwaren bij de gemeente is afgelopen jaar opnieuw gedaald. Zeker bij de bezwarencommissie sociale zekerheid is dit in twee jaar bijna de helft minder. Wel ziet Veenendaal een stijging in het aantal beroepszaken en wil zij een betere vertegenwoordiging bij de commissies.

Door Peter Kuijpers

De gemeente neemt veel besluiten. Vaak laat zij vooraf of tijdens de procedure voor bijvoorbeeld vergunningen overleg voeren met belanghebbenden. Hiermee wil Veenendaal horen of er draagvlak is voor beslissingen. Maar het komt natuurlijk altijd voor dat zij niet iedere wens kan meenemen en inwoners kunnen dan bezwaar maken bij de overheid. Hiervan ontvangt de gemeente jaarlijks een rapportage. ‘Het aantal bezwaren is in 2021 tegen de verwachting in wederom behoorlijk gedaald ten opzichte van 2020. In 2021 zijn 181 bezwaren ingediend. In 2020 waren het er nog 221, terwijl het in 2019 nog 260 stuks waren’, aldus het college.

CORONA Veenendaal kent verschillende commissies die bezwaren ontvangen. ‘Bij de algemene bezwaarschriftencommissie is het aantal bezwaren gestegen van 81 stuks in 2020 naar 95 in 2021. Bij de bezwarencommissie sociale zekerheid is het aantal bezwaren juist verder gedaald van 140 stuks in 2020 naar 86 in 2021. Ter vergelijking in 2019 waren het er nog 169 stuks. Daarbij heeft de daling met name plaatsgevonden aan de kant van de Participatiewet.’ De gemeente denkt aan twee oorzaken. In coronatijd zijn er minder huisbezoeken afgelegd. Daarnaast is er wellicht een mildere toepassing van de regels geweest.

Meer mensen gingen in beroep tegen de uitspraken van de commissies. Dit waren er in 2020 een 26 en afgelopen jaar 39 zaken. ‘Voor wat betreft de afdoeningstermijnen van de bezwaren is in 2020 het streefcijfer van 75 procent gehaald. De dalende aantallen bezwaren hebben hier ongetwijfeld een positieve invloed op gehad. Bij de algemene bezwarencommissie is 78 procent van de bezwaren tijdig afgedaan en bij de bezwarencommissie sociale zekerheid was dit 88 procent.’ Het college kreeg wel de aanbeveling naar de kwaliteit van de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan te kijken bij met name WMO en jeugd.

BEZETTING ‘Dit is een punt van aandacht en zorg. Er hebben terechte wisselingen plaatsgevonden, maar daarmee is het gewenste niveau nog niet bereikt. Een goede vertegenwoordiging van een bestuursorgaan draagt bij aan acceptatie van besluiten, maakt zaken inzichtelijker en kan, daar waar de dingen wellicht niet geheel volgens wens zijn verlopen, deze weer vlot trekken en draagt bij aan een vlotte bezwaarafhandeling. Nog te vaak moet alsnog in een laat stadium of na de hoorzitting nader advies worden ingewonnen. Dit werkt vertragend en draagt ook niet bij in de relatie burger-overheid’, stellen burgemeester en wethouders.

Veenendaal heeft dit probleem onderkend en opgepakt. Met werving hoopt zij dit aan te kunnen pakken. Tevens zoekt zij een Woo-jurist en is er aandacht voor de capaciteit van het secretariaat bij de algemene bezwaarschriftencommissie. ‘Men zou graag meer capaciteit hebben om zaken sneller af te kunnen doen. Doordat de secretarissen ook andere werkzaamheden hebben naast hun secretaristaken duurt het naar mening van de commissie in sommige zaken veel te lang voordat een advies na een hoorzitting is uitgewerkt.’

advertentie
advertentie
Afbeelding
Stilok brengt aantal programma’s fors terug maar blijft uitzenden rond kerkdiensten 14 uur geleden
Afbeelding
Jubilieum Rembrandt College wordt groots gevierd 16 uur geleden
Afbeelding
Uitvaartverzekering, kapitaal of natura? De specialist 16 uur geleden
Afbeelding
Vier kandidaten uit gemeente Rhenen voor SGP-lijst Provinciale Statenverkiezingen 17 uur geleden
Afbeelding
Nadenken over ja/ja-sticker voor Veenendaal 19 uur geleden
Afbeelding
Na bijna 40 jaar valt doek voor Snuffelshop 22 uur geleden
Afbeelding
Sinterklaas en Mrs. Harris in Filmhuis Veenendaal 22 uur geleden