Afbeelding
Pixabay

Daling criminaliteit in Veenendaal

Overig

VEENENDAAL Teamchef politie Jan Verbeek en burgemeester Gert-Jan Kats hebben de veiligheidscijfers gepresenteerd over het afgelopen half jaar. Door enkele incidenten zijn hoge percentages te zien en voor andere delicten is een grote toename in aangiften. Totaal kwam dit aantal afgelopen half jaar op 974.

Peter Kuijpers

,,We kijken nu terug naar een afname in aangiften van meer dan twintig procent in Veenendaal. Terwijl we ook zien dat in Midden Nederland er een kleine stijging van drie procent is in de totale criminaliteitscijfers,’’ toont Jan Verbeek. Het overzicht liet in 2019 nog 1377 aangiften zien in Veenendaal, wat in 2020 en 2021 daalde naar 1214 en 1249 en nu onder de duizend aangiften bleef. ,,De woninginbraken zijn behoorlijk gedaald met 37 procent. Oorzaken zijn mogelijk de verschuiving naar digitale criminaliteit. Zo komen we nu dadergroepen tegen die we eerder kenden van straatroof tot woninginbraken, die op een kamer met verschillende pc’s zijn aangehouden.’’

ANPR Daarnaast zijn een aantal ervaren woninginbrekers opgepakt volgens de teamchef en deze zitten nog vast. Wel blijft de politie focus houden op preventie. Het gebruik van het systeem dat verdachte kentekens signaleert van mogelijke bekende inbrekers geeft bij de politie regelmatig een melding. ,,Ik zie dat collega’s die aangesloten zijn met hun mobiel op dit ANPR-systeem daar veel op reageren. Er zijn veel preventieve controles geweest. Aan de hand van een aantal voorwaarden is het dan ook mogelijk een auto te controleren op bijvoorbeeld inbrekerswerktuigen.’’ Hierop kan de burgemeester dan weer actie ondernemen, door lokale regelgeving.

Wapenbezit is vaker geconstateerd

,,De gemeente kan bij deze constatering de personen een last onder dwangsom opleggen. Dit is afgelopen jaar een drie keer gebeurt. We hebben nog geen mensen een tweede keer aangetroffen, dus er is nog geen dwangsom verbeurd. Verder hebben we natuurlijk aandacht voor de preventie van woninginbraken. Maak afspraken met buren dat je er niet bent, laat lampen aangaan. Zeker in deze periode van de zomervakantie. Via de gemeente is tevens een bewegingsdetector beschikbaar, zodat een beveiligingsbedrijf langskomt wanneer deze een melding geeft.’’

WAPENS De inbraken/diefstallen bij bedrijven en instellingen zijn iets gestegen van zestien naar twintig aangiften. Vergelijkbaar met de cijfers van 2019. ,,Maar hier hebben we niet echt een duiding op. Het gebeurt over heel Veenendaal. Het in bezit hebben van een wapen is vaker geconstateerd. Dit loopt de laatste jaren met enkele aangiften per jaar op. Door de vele preventieve acties en aandacht zijn collega’s hier
scherper op. Wat opvalt is dat ook in Veenendaal jongeren meer een mes bij zich hebben.’’ Wanneer een mes onder de wapenwet valt is dit een misdrijf. Met vijf naar negen aangiften geeft dit een stijging van 80
procent.

Het aantal aangiftes van openlijk geweld steeg met 1100 procent

Hoewel er geen overvallen waren afgelopen half jaar en overige criminaliteit als bedreiging, mishandeling en huiselijk geweld iets afnam of gelijk bleef, was er een kleine stijging van vier procent in het totaal aantal geweldszaken. ,,Dit komt met name door een paar incidenten met meerdere slachtoffers in het uitgaansleven. Wat samenhangt met het feit dat de horeca weer is geopend na corona en deze groep jongelui, die niet eerder waren wezen stappen, hebben we moeten aanspreken op hoe we hier met elkaar omgaan.’’ Hiermee steeg het openlijk geweld van één aangifte in 2020 en 2021 naar twaalf in het afgelopen half jaar. Een stijging van 1100 procent.

FIETSENDIEFSTAL ,,Er is een behoorlijke daling in auto-inbraken, 59 procent. Veenendaal had in het verleden meer te maken met mobiel banditisme. Wel zien we een stijging in fietsendiefstallen van negentien procent, vooral in het stadscentrum. Fietsen, en vooral elektrische, krijgen steeds meer waarde. Mensen gaan vrij makkelijk om met het afsluiten van de fiets,’’ besluit Jan Verbeek zijn uitleg over de cijfers. ,,De fietsendiefstal is voor de gemeente ook een blijvend terugkerend punt en preventie is de sleutel. We zetten steeds meer nietjes neer, zet gewoon je fiets vast. Het valt dan ook te veel op wanneer mensen lang bij een fiets rommelen. Of gebruik één van de overdekte gratis bewaakte fietsenstallingen rondom het centrum,’’ adviseert Gert-Jan Kats.

LACHGAS De focus om te dealen op school lijkt door het opengaan van de horeca weer te zijn verschoven naar het uitgaansleven. Maar de burgemeester laat wel weten dat alle scholen voorlichting hebben gegeven, zowel aan leerlingen als ouders. En dat met name voor de laatste groep de ogen zijn open gegaan. Lachgas blijft voor Gert-Jan Kats tevens onverminderd hoge zorgen geven. Zeker in combinatie met alcohol en waar mensen dan toe in staat zijn.

Veenendaal onderzoekt of zij ook een gebiedsverbod in kan stellen. ,,Maar dit is alleen voor het gebruik op straat. Dit regelt nog niet hoe het binnen in de horeca gaat of thuis met de vijf bezorgbedrijfjes die het langsbrengen. En onderzoek heeft de gezondheidsschade, zeker bij langdurig gebruik, aangetoond.’’ Hij hoopt op een snelle invoering van landelijke regelgeving. Met enige flexibiliteit, zodat toekomstige alternatieven snel een verbod kunnen krijgen.

Mensen schamen zich dat ervoor dat ze hier zijn ingetrapt

DIGITALE VEILIGHEID Cybercrime neemt steeds meer toe, hoewel het aantal aangiften daalde. Waren er in 2019 nog maar 4 aangiften, dit steeg in 2020 en 2021 naar 48 en 64 in het eerste half jaar. ,,Hier heerst nog een schaamte om aangifte te doen. Wees zeer alert bij berichten die je binnenkrijgt via mail of Whatsapp. En je moet eigenlijk nooit op een link in zo’n bericht klikken, maar ga rechtstreeks naar de website van degene die het bericht zou hebben gestuurd. Met ondernemers zijn we in overleg om digitale beveiliging toe te voegen aan veilig ondernemen. Mensen schamen zich snel dat ze hier ingetrapt zijn, maar doe vooral wel aangifte’’, legt de burgemeester nogmaals uit. 

Het aantal aangiften kwam afgelopen half jaar uit op 50 en het kan mensen flink raken. ,,Cybercrime heeft een behoorlijke impact. Onderzoek heeft aangegeven dat dit vergelijkbaar is met een ernstig geweldsdelict of een zware woninginbraak. En wat we zien is dat de leeftijd van slachtoffers in Veenendaal bij cybercrime bovengemiddeld hoog zijn. Het is meer dan in gemeenten om ons heen’’, aldus de teamchef. Iets waar Veenendaal ook het komende half jaar aandacht voor heeft. Onder andere na de zomer in de ‘Week van de Veiligheid’ en de burgemeester wijst daarbij nogmaals op de verplichte rookmelder op iedere verdieping sinds 1 juli.

VEILIGHEIDSPLAN Voor ondernemers wil de gemeente meer aandacht voor ondermijning, waarbij criminelen bijvoorbeeld van mensen in financiële problemen een ruimte huren en zij een oogje dicht knijpen op wat daar gebeurt. De gemeenteraad kijkt tevens naar een nieuw Integraal Veiligheidsplan en kan daarin prioriteiten aangeven. Waar Jan Verbeek blij mee is, want dan kan de politie beter kiezen waar zij de aandacht moet leggen voor een veilig Veenendaal. Burgemeester Kats sluit af blij te zijn dat de politie bijna weer op de formele sterkte is. Waarop teamchef Verbeek er wel op wijst dat zij helaas wel afscheid heeft moeten nemen van een aantal mensen met veel ervaring.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Franse culinaire historie in Filmhuis Veenendaal: Délicieux 9 uur geleden
Afbeelding
Keuring van dikbillen in Achterberg gaat niet door 16 uur geleden
Afbeelding
Voor eind van het jaar wordt lot kerk duidelijk 16 uur geleden
Afbeelding
Toerisme-sector Heuvelrug ruimt zwerfafval Vuelta-parcours bij Rhenen op 11 aug, 15:28
Afbeelding
Bijzondere recordpoging: 700.000 dominostenen moeten gaan omvallen in Veense sporthal 11 aug, 10:32
Afbeelding
Classic Races op De Faktorij: ronkende motoren op Veens stratencircuit 11 aug, 07:30
Afbeelding
Rare rust Column 10 aug, 15:44