Afbeelding
Pixabay

Bewoners rondom terrein De Meesters dienen formele klacht in over nieuwbouwplan

8 december 2023 om 17:48 Nieuwbouw

VEENENDAAL Tientallen bewoners in en rondom de wijk De Pol hebben nog steeds moeite over de procedure die is gevolgd voor de bouw van appartementencomplex De Meesters. Zij voelen zich weinig gehoord en hebben, na ook verschillende malen ingesproken te hebben, nu een formele klacht ingediend. Het CDA vroeg de wethouder of een kopje koffie en een gesprek kan helpen.

door Peter Kuijpers

,,Als bezorgde bewoners van de Mulderslaan, Koninginnelaan, Prinsesselaan, overige straten van wijk De Pol, Prins Bernhardlaan en Nieuweweg in Veenendaal richten wij ons tot u in verband met het geplande nieuwbouwproject ‘De Meesters’ aan de Schoolstraat. Onze bezorgdheid betreft het vaststellen van programmatische en ruimtelijke kaders door de gemeente. Zonder enige vorm van bewonersparticipatie voorafgaande hieraan. Ook is hier via brieven en inspreekbeurten steeds opnieuw op gewezen.’’ De bewoners hebben nu formeel een klacht ingediend op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

CANCELEN De klacht is getekend door tientallen bewoners van de betrokken straten. Zij vinden het noodzakelijk dat de belangen van de omwonenden van tevoren zijn meegenomen. ,,Het feit dat deze kaders zijn vastgesteld zonder enige berichtgeving vooraf om te kunnen inspreken of bezwaar te kunnen maken op de voorgenomen kaderhoogtes, roept ernstige vragen op over de rechtmatigheid en transparantie van het besluitvormingsproces. Derhalve doen wij een expliciet verzoek de huidige vastgestelde kaders te cancelen en de besluitvormingsprocedure rond en voor het vaststellen voor het betreffende nieuwbouwproject opnieuw te doen.’’

KLACHTEN De omwonenden voelen een afstand tot de gemeente, zich niet gehoord. En zij zien dat in Veenendaal een regen aan klachten is ontstaan over bouwhoogten, onvoldoende participatie en openheid. Zelf zijn zij bereid om in gesprek te blijven. Iets waar ook Mark Ruitenbeek van het CDA de wethouder om vroeg: ,,Is het niet handig om buiten alle procedures om een kop koffie te pakken met de omwonenden?’’ Na het formele antwoord van wethouder Engbert Stroobosscher dat de gemeente de klachtenprocedure zal volgen en dat de raad later nog een bestemmingsplan voor het bouwen van De Meesters kan bespreken.

JURIDISEREN ,,Wij zien opnieuw een stevig schrijven vanuit omwonenden. Deze keer een formele klachtenprocedure met alle ambtelijke energie die daarbij hoort. De zorg van het CDA zit er vooral op dat er binnen dit project de inwoners serieus worden genomen. En dat de projectontwikkelaar met de omwonenden inhoudelijk het gesprek voert hoe bepaalde bezwaren kunnen worden opgelost. De molenbiotoop speelt een rol, uitzicht van omwonenden en zo zijn er mogelijk meer inhoudelijke punten. De zorg die er voor ons ligt, is dat er een ontwikkeling in een vrij vroeg stadium lijkt te juridiseren. Doordat er processen en procedures langs elkaar op lopen.’’

BOUWHOOGTE De partij ziet graag dat de projectontwikkelaar en de omwonenden er in gesprek gezamenlijk constructief en inhoudelijk toe komen het project tot een goed einde te brengen. De wethouder kan alleen spreken over een overleg van enige tijd geleden. Daar ging het onder andere om een doorsteek van een fietspad richting De Pol, waar centrumbezoekers dan gebruik van zouden kunnen maken en de auto daar gratis neerzetten. Dat gesprek was goed verlopen: ,,Toen heb ik aangegeven, dat fietspad maken wij niet. Het idee was dat het een goed overleg was. Alleen er blijft een verschil van mening over de bouwhoogte.’’

AANPASSING Het college heeft het CDA laten weten dat er wel aanpassingen zijn gemaakt. ,,Tot een lagere bouwhoogte aan de zijde van de Bevrijdingslaan met één bouwlaag en een verhoging met één bouwlaag van de bebouwing aan de zijde van de Schoolstraat. Hiermee ontstaat kortweg een bouwplan dat bestaat uit maximaal 5 bouwlagen met enkele stedenbouwkundige accenten van 6 bouwlagen.’’ Verder heeft Veenendaal de bewoners wel op een bijeenkomst de gemeentelijke belangen voor het voetlicht gebracht om woningen te laten bouwen. ‘Daarnaast zijn ook de alternatieve bouwplannen van de bewoners besproken’, besluiten burgemeester en wethouders.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie