Afbeelding
Hans Blomvliet

Cruciaal om bomen te behouden

9 december 2023 om 15:00 Natuur en milieu

VEENENDAAL De gemeenteraad kan zich vinden in de eerste technische wijzigingen in het Omgevingsplan. Maar er ontstond een inititiatief tot een groene samenwerking. Dit volgende op de inspraak over het algemeen belang van bomen voor Veenendaal. En dat de gemeente in haar regelgeving nadenkt over kapvergunningen.

,,Kappen met kappen. Of in ieder geval, kappen met vergunningsvrij kappen! Bomen zijn in Veenendaal vogelvrij als zij op particuliere grond staan. Burgers kunnen hun eigen bomen vergunningsvrij kappen en dat is een groot probleem. Een probleem dat ons allemaal raakt en dat u vandaag kan oplossen,’’ begon de heer Schuler zijn inspraak. ,,Grote, volwassen bomen zijn namelijk onmisbaar! Ze zorgen voor verkoeling, helpen bij het klimaatbestendig maken van onze wijken, ondersteunen de mentale gezondheid en verbeteren de luchtkwaliteit. Verder zijn de cruciaal voor de biodiversiteit en hebben grote ecologische waarde.’’

ECOLOGISCHE WAARDE

Veenendaal heeft nu een waardevolle bomenlijst en de inspreker ziet dit vooral gaan over markante bomen en een overzicht dat niet veel is bijgewerkt. ,,Wij zijn van mening dat bomen primair op hun ecologische waarde geschat moeten worden. En die is enorm. Voor de insecten, vogels, dieren, mensen en zowel boven als onder de grond. Een boom staat ook niet op zich, maar vormen samen ecologische zones die de buitengebieden verbinden met onze wijken. Een boom kappen schaadt dit alles onmiddellijk.’’ Mocht er al een herplant zijn, duurt het decennia voor de schade is herstelt.

NADENKEN

Met verschillende voorbeelden en foto’s heeft de inspreker de lokale politiek laten zien waar bomen zijn gekapt en het herplante groen dat er voor terug kwam. Hij vroeg bij het aanpassen van het omgevingsplan de vergunningsvrije kap te stoppen. Hoewel de meerderheid van de raad dat niet in dit voorstel wilde doen, was er wel bijval voor het groen in Veenendaal. Marc de Jager (SGP) zag dat het gras voor zijn voeten was gemaaid. Hij ziet dat er al wel een grondvlak is toegewezen aan bomen en tevens een noodzaak het groen nog meer te beschermen. Als Groen Rechts wil de fractie daar graag met andere groene partijen over nadenken.

BOOMKROON

Mark Ruitenbeek (CDA) ziet ook een terecht punt van zorg. De partij heeft eerder al aangegeven dat, zeker in sommige wijken, het boomkroonpercentage zorgwekkend laag is. Hij zou dit graag beter laten monitoren. Robin Palma wil ook best kijken naar maatregelen om bomen te behouden en denkt dat het bewust maken van inwoners over het belang van groen en bomen kan helpen. Amir Al Itejawi (PvdA) ziet ook een gemeenschappelijk belang om bomen te beschermen, maar niet in dit voorstel aan de raad. Ook Leo Nooteboom van de VVD vindt dit onderwerp interessant, maar voor een ander moment.

BELANGRIJK

Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal noemt zich wel een bomenvriend, maar houdt graag vast aan het huidige beleid om vergunningsvrij te kunnen kappen. Omdat dit minder belastend is voor de inwoners en dat zij anders misschien geen nieuwe bomen zouden willen planten. Kim Faber van GroenLinks vraagt of het college het vergunningsvrij kappen kan terugdraaien? Wethouder Engbert Stroobosscher benoemt dat voor nu de raad is gevraagd zonder aanpassingen enkele regels aan te passen voor het Omgevingsplan. Hij wil op een later moment nog eens met de politiek nadenken over de bomen: ,,Ook het college vindt groen belangrijk en nodig.’’

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie