Afbeelding
Veenvesters

Onderzoek naar gasloos Dragonder-Zuid

27 november 2023 om 12:53 Duurzaamheid Tips van de redactie

VEENENDAAL Bewoners van Dragonder-Zuid en omgeving mogen de komende maanden meegaan denken over een gasloze toekomst. Het gaat om een gebied met ruim 3500 woningen, zowel koop als huur. En Veenvesters is reeds met Warmtebedrijf Veenendaal (WBV) gestart met een onderzoek naar een mogelijk warmtenet in delen van deze woonwijk.

door Peter Kuijpers

,,Het studiegebied valt grotendeels samen met het gebiedsoptimum voor een warmtenet. Dat geeft een aardige bevestiging en laat zien dat de eerder gekozen afbakening in dat opzicht logisch is”, denkt het college. Veenendaal blijft het warmtenet wel een op zichzelf staand project zien. ‘Doorrekeningen in de Transitievisie Warmte laten bijvoorbeeld zien dat ook voor de Valleistraat en Verlaat een warmtenet een kosteneffectieve oplossing zou zijn. De straten kennen een extra grote diversiteit, omdat ze onderdeel zijn van oudere lintbebouwing die dwars door het gebied loopt. Vooral op het gebied van een individuele warmtetoepassing is dit een complexe opgave.’

AFWEGINGEN

De gemeente wil in de beginfase van dit nieuwe buurtuitvoeringsplan om woningen van het gas af te krijgen de focus leggen op deze twee straten. ,,De variabelen in bouwjaar zijn het grootst en uiteindelijk moet er een afweging worden gemaakt of een woning meer geschikt is voor een individuele oplossing dan wel voor een warmtenet.” Mocht het initiatief van Veenvestersen WBV doorgang vinden in de wooncomplexen in deze buurt, kunnen de woningeneigenaren daar wellicht tevens op aansluiten. De gemeente ziet het daarom ook essentieel om in een nauwe samenwerking met Veenvesters te kijken naar gasloze oplossingen.

GEBIEDEN

Dit geldt tevens voor de wijk Dragonder-Zuid. ,,Ook voor de grondgebonden woningen is de berekening niet zo overtuigend dat op voorhand uitgesloten kan worden dat aansluiting op een warmtenet niet kosteneffectief is. Dragonder-Zuid wordt gekenmerkt door een aanzienlijke hoeveelheid hoogbouw, een hoge bevolkingsdichtheid en een grote warmtevraag. Dit soort gebieden zijn in de regel goed geschikt voor een warmtenet”, vervolgt het college. Omdat Veenendaal ook in deze wijk wil weten wat de mogelijkheden zijn om van het gas af te gaan meteen buurtuitvoeringsplan, kiest zij nu voor het onderzoeksgebied Dragonder-Zuid en omgeving.

MEEDENKEN

,,Een belangrijke doelstelling van het buurtuitvoeringsplan is het onderzoeken van de best passende warmte-oplossing voor een buurt. Dit kan een mix van technieken zijn. Kosten zijn daarbij niet de enige factor. De voorkeur van de gebouweigenaren en bewoners speelt een belangrijke rol. Vóór een definitieve warmte-oplossing gekozen wordt, is een onderzoeks- en participatieproces nodig”, laat de gemeente weten. Zij heeft nu huurders en eigenaren van woningen brieven gestuurd met het voornemen de komende maanden te praten en bewoners mee te laten denken over welke oplossingen er voor buurten en woningen zijn om van het gas af te gaan.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie