Wethouder Marco Verloop: ''Kijken naar de beste oplossing om van het aardgas af te gaan.''
Wethouder Marco Verloop: ''Kijken naar de beste oplossing om van het aardgas af te gaan.'' (Foto: Fotostudio7)

Naar een aardgasvrij Veenendaal

· leestijd 3 minuten Algemeen

Veenendaal - “Betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn de belangrijkste uitgangspunten om per buurt te kijken naar de beste oplossing om van het aardgas af te gaan,” zegt wethouder Marco Verloop. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het nodig om voor 2050 van het aardgas af te zijn.

In juni behandelt de gemeenteraad de ‘Transitievisie Warmte’, waarin de plannen opgenomen zijn om dit de komende 30 jaar stapsgewijs te bereiken. Marco Verloop geeft aan dat hij het belangrijk vindt om samen met inwoners en bedrijven te kijken naar welke stappen er de komende jaren gezet kunnen worden, maar ook wat er morgen al mogelijk is.
Eén van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van 2015 is dat Nederland in 2050 geen gebruik meer maakt van aardgas als warmtebron. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze dit gaan bereiken en leggen dit vast in een ‘Transitievisie Warmte’.

Per buurt

In de Transitievisie Warmte van de gemeente wordt buurt voor buurt bekeken hoe deze straks allemaal van het aardgas af kunnen gaan.
Nadat er eerst uitvoerig onderzoek is gedaan, kan met deze visie nu de volgende stap worden gemaakt: een daadwerkelijke uitvoeringsstrategie waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.’’
Verloop vindt het erg belangrijk dat de gemeente daarin de ruimte krijgt van de Rijksoverheid om daar zelf, in samenspraak met de inwoners en ondernemers, invulling aan te geven. “Ik vind het heel belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven. We zijn daarom al begonnen met het verduurzamen van het gemeentehuis, onder andere door ledverlichting toe te passen.’’

Aanpak per buurt

“In de komende jaren willen we eerst het gebruik van aardgas omlaag brengen. Het verschilt per buurt wat de beste mogelijkheden zijn en er wordt gekeken naar wat betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is.” Er worden nu dus geen buurten aangewezen die verplicht van het aardgas moeten. De komende vijf tot tien jaar gaat het op vrijwillige basis. De gemeente ondersteunt bewoners die hun huis of onderneming willen verduurzamen.
“Dit betekent dat pandeigenaren zelf aan de slag moeten,” vertelt Verloop. “Het financiële plaatje is afhankelijk van wat de beste oplossing is voor het pand en goede informatie is hierbij essentieel. Hoeveel moet er in de eerste plaats geïnvesteerd worden? Maar ook: hoeveel lager wordt mijn energierekening daardoor? Daarnaast zijn er ook allerlei financieringsmogelijkheden. “Energie die je niet verbruikt, hoef je immers ook niet te betalen.”
Voor een huurder geldt een beetje hetzelfde: gaat de woningcorporatie investeringen doen en gaat dan de huur omhoog? Gaat mijn energierekening dan omlaag? Ga je er financieel op de lange termijn op vooruit of niet?

Inspraak bewoners

De Transitievisie Warmte is inmiddels door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en wordt in juni besproken door de gemeenteraad. Voordat het in de gemeenteraad besproken wordt, is er de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken in de raadscommissie.
Ook nadat de visie in de raad is besproken, kunnen inwoners invloed blijven uitoefenen. Verloop: “De commissie- en raadsvergaderingen worden aangekondigd op de gemeentepagina in De Rijnpost en website www.duurzaamveenendaal.nl. Dat geldt ook voor de ter inzagelegging die volgt op het besluit van de gemeenteraad. In de buurtuitvoeringsplannen die volgen in het najaar, als de besluitvorming is afgerond, is veel ruimte gereserveerd voor inspraak: we maken die plannen samen met de inwoners uit de wijken.”

Begin proces

”We zien dat de duurzaamheidsontwikkelingen heel snel gaan. Wat nu misschien nog heel ver weg lijkt qua techniek, is overmorgen misschien wel de nieuwe realiteit. Van een aantal ontwikkelingen zijn we op dit moment nog niet zeker waar deze precies naartoe gaan.

De Transitievisie Warmte is daarom nu vastgesteld op basis van de huidige kennis, maar zal de komende jaren bijgewerkt worden naar nieuwe inzichten, technieken en regelgeving. “We staan nu aan het begin van het proces. Hoe de precieze route verder wordt uitgestippeld, zullen we met elkaar moeten bespreken, zeker als het gaat over iemands eigen buurt of woning.”

Eerste stappen maken

Inwoners kunnen morgen al de eerste concrete stappen zetten. Als we onze gewoontes een beetje aanpassen, kunnen we samen al veel energie besparen. “Als je de hele dag je hele huis verwarmt, terwijl je het grootste deel van de tijd in de woonkamer zit, dan zou je in de rest van je huis gewoon de kachel uit kunnen doen bijvoorbeeld.”

‘Er is geen keuze om niets te doen, we moeten aan de slag’


Daarnaast zijn veel inwoners ook al bezig met de eerste stappen, zoals het uitvoeren van een warmtescan om te kijken waar de warmtelekken in hun woning zitten. Door die lekken te dichten zorg je voor energiebesparing. “Hetzelfde zie ik ook terug bij ondernemingen die beginnen met een warmtescan en vervolgens blij verrast zijn met de financiële voordelen van isoleren.”
Het is verstandig om over de lange termijn na te denken. Als je een cv-ketel hebt op aardgas die over een paar jaar vervangen moet worden, is het goed om alvast na te denken over een duurzame (besparende) oplossing. En als je de keuken gaat aanpakken, denk dan na over elektrisch of inductie koken.“

Trefpunt in de Passage

Voor praktische vragen, informatie en advies over het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden kan men terecht op de locatie bij ‘het Trefpunt #duurzaam, Passage 24. Ook kan je bij het Energieloket advies inwinnen over hoe je van het aardgas kan afstappen.

Wethouder Verloop: Regionaal zijn we aan het kijken of we ook een expertisecentrum voor ondernemers op kunnen richten. Zo zijn er verschillende mogelijkheden ingericht om informatie in te winnen, zodat we nu al met zijn allen aan de slag kunnen met verduurzaming.”

Digitaal is informatie te vinden op de website www.duurzaamveenendaal.nl. Hier staan ook de openingstijden van Het Trefpunt#duurzaam en de contactgegevens van het Energieloket op.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderactiviteiten in Bibliotheek Veenendaal tijdens voorjaarsvakantie 2 uur geleden
Afbeelding
Reizigers waarderen Veenendaalse stations beter dan vorig jaar 7 uur geleden
Afbeelding
'Als de sirene afgaat, hebben we 's avonds Club'95' 10 uur geleden
Afbeelding
Vragen uit Veenendaal aan GGD over mislukken digitaal kinddossier 22 uur geleden
Afbeelding
'Actiegroepen tegen windturbines krijgen adviserende rol bij gemeente Ede' 2 feb, 16:58
Afbeelding
Burgemeester Kats leest voor op basisschool TOV 2 feb, 16:36
Afbeelding
Nieuwe laptops voor drie goede doelen in Veenendaal 2 feb, 12:46