Afbeelding
Pixabay

Jongerenraad doet suggesties voor jongerenhuisvesting

14 maart 2022 om 14:52 Wonen

VEENENDAAL De gemeente en Patrimonium woonservice gaan kijken naar enkele suggesties van de Jongerenraad. Deze heeft aangegeven dat Veenendaal meer zou moeten inzetten op specifiek beleid tot jongerenhuisvesting. Hiervoor heeft zij de gemeente een ‘Advies Jongerenhuisvesting’ gestuurd.

door Peter Kuijpers

,,Dit advies is tot stand gekomen door een combinatie van eigen onderzoek en het aanhalen van externe bronnen. Zo hebben we voor ons eigen onderzoek een enquête gehouden. Onder 95 jongeren, van 18 tot en met 25 jaar, blijkt dat er onvrede heerst over de huidige situatie omtrent jongerenhuisvesting. Jongeren die een huurwoning hebben of hier naar op zoek zijn, geven het zoeken naar een woning in Veenendaal gemiddeld een 4. Voor jongeren die een koopwoning hebben of hier naar op zoek zijn is dit een 3,6. Uit deze en andere cijfers zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er wel behoefte is aan specifiek beleid’’, meent de Jongerenraad.

FRIENDS Het college heeft de adviezen doorgenomen en zal enkele nader bekijken: ,,Het doet ons goed te zien dat de Jongerenraad actief meedenkt over de uitdagingen die de huidige woningmarkt voor jongeren heeft.’’ Zo denken de jongeren dat een Friends-concept ook in Veenendaal kan werken: ,,Van de in totaal 28.194 woningen in Veenendaal zijn er 9264 in gebruik door slechts één persoon. Dit is bijna één op de drie woningen. En als Veenendaal meegaat in de landelijke trend, zal dit aantal de komende jaren alleen maar toenemen.’’ Het college staat positief tegenover het Friends-concept ,,En ook in overleg met Patrimonium blijkt dat zij zich hier in kunnen vinden.’’

SPLITSEN ,,Daarnaast heeft het college al eerder een voorstel gedaan voor een nieuw kamerverhuurbeleid. Daarin is de mogelijkheid dat drie mensen samen een wooneenheid kunnen huren. Dit past goed in het Friends-concept van de Jongerenraad’’, geeft wethouder Engbert Stroobosscher aan. De gemeente gaat samen met Patrimonium kijken of dit in Veenendaal ook van toegevoegde waarde kan zijn voor een betaalbaar woningaanbod voor jongeren. Een andere suggestie om geen leges te rekenen voor een splitsingsvergunning van een woning voor een jongere om het totale woningaanbod te vergroten, ziet het college als niet haalbaar, omdat zij geen rekening kan houden met het soort aanvrager.

PRE-MANTELZORG Hetzelfde geldt voor de suggestie in Veenendaal meer ruimte te geven aan pre-mantelzorgwoningen. ,,Een pre-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning die wordt opgezet nabij een bestaande woning voordat de mantelzorg direct nodig zal zijn. De bewoners van woningen die ongeschikt zijn, omdat deze niet aangepast kunnen worden aan de groeiende woonbehoefte van de bewoner, zouden kunnen verhuizen naar een pre-mantelzorgwoning’’, stelt de Jongerenraad voor. Hierdoor komen meer woningen beschikbaar om de doorstroom van de woningmarkt op gang te krijgen.

SENIOREN ,,De pre-mantelzorgoplossing kunnen we in Veenendaal niet in verzorgen. Alleen wanneer sprake is van mantelzorg hebben we hier mogelijkheden voor. Wel kunnen we meer seniorenwoningen gaan bouwen. Hierover is al overleg in Groenpoort. Dit moet de mogelijkheid tot doorstromen op gang brengen’’, aldus de wethouder. Daarmee kunnen jongeren dan weer een woning vinden, omdat starters hun huis verlaten voor een vrijgekomen eengezinswoning. Verder komen pre-mantelzorgunits een goed woon- en leefklimaat niet ten goede, omdat de meeste tuinen in Veenendaal niet groot zijn. Daardoor zouden ze grotendeels volgebouwd worden. Het is ook in strijd met het uitgangspunt van ‘geen wonen achter wonen’ en met de omgevingsvisie waarin juist gestreefd wordt naar vergroening.

KANTOREN Met het inzetten van kantoorpanden voor met name studenten is Veenendaal al bezig. ,,De Jongerenraad adviseert u om de leegstand van met name kantoorpanden te benutten als tijdelijke woningen voor met name studenten.’’ De gemeente ziet dit alleen haalbaar voor een periode van minstens tien jaar. ,,Op dit moment worden de mogelijkheden daarvoor nog steeds verkend. Echter meer in het algemeen voor diverse vormen van eenpersoonshuishoudens. Om het financieel haalbaar te maken moeten panden wel langdurig beschikbaar zijn. Want tijdelijke verbouwingen voor korter dan tien jaar zijn zeker niet terug te verdienen. Zeker met de huidige hoge bouwkosten. Kleinere woonvormen die vrijkomen worden wel als experiment ingezet voor studentenhuisvesting’’, laat het college weten.

INSCHRIJVEN ,,Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, komt er ineens een hoop op ze af. Iets dat niet direct de aandacht vraagt en daarom ook vaak vergeten wordt, is het inschrijven bij Huiswaarts. Echter is het om binnen enkele jaren kans te maken op een woning wel degelijk van groot belang dat iemand zich zo vroeg mogelijk inschrijft’, vindt de Jongerenraad. 

Zij stellen voor bij de 18de verjaardag jongeren een brief te sturen niet te vergeten in te schrijven om later meer kans te maken op een huurwoning. ,,Hiermee verliezen de jongeren die hier wel aan denken hun voordeel’’, meent de wethouder. Toch zal de gemeente op korte termijn over deze suggestie om jongeren hier pro-actief over te informeren nog overleggen met de Jongerenraad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie