Archieffoto ter illustratie.
Archieffoto ter illustratie. ChristenUnie Veenendaal

Ondergronds brengen hoogspanning in Veenendaal kost bijna een miljoen meer

29 maart 2024 om 13:55 Politiek

VEENENDAAL Het onder de grond brengen van de hoogspanning zal eind volgend jaar zijn afgerond. Het college liet eerder al weten dat de werkzaamheden zijn vertraagd en komt nu met een huidige stand van zaken. Daarbij geeft zij aan dat procedures en voorbereiding oorzaak zijn van de latere start. Wel zijn de kosten voor de gemeente inmiddels met bijna een miljoen gestegen.

door Peter Kuijpers

,,De realisatiefase vraagt een gedegen voorbereiding van de betrokken aannemer, waarmee de start van de uitvoering is verschoven naar juni 2024. Afronding van het project wordt in het najaar van 2025 verwacht”, aldus burgemeester en wethouders. ,,Het werk is technisch voorbereid en in verschillende bestekken aanbesteed door TenneT. In de voorbereiding op de uitvoering vinden in nauwe samenwerking tussen TenneT, aannemer Volker Energy Solutions en gemeente Veenendaal nadere optimalisaties van de werkterreinen plaats’’, aldus het college. Daardoor zijn onder andere veel bomen gespaard, die eerder om hadden gemoeten.

DOORLOOPTIJD

De start van de werkzaamheden voor het daadwerkelijk ondergronds brengen van de hoogspanning was eerst vorig jaar april gepland. In een globale voortgang laten burgemeester en wethouders weten dat dit voor nu in juni dit jaar zal beginnen. Het in bedrijf nemen van de kabels lukt dan niet meer aanstaande november, maar zal kunnen vanaf mei 2025. De masten, geleiders en fundaties dacht de gemeente eerder eind dit jaar opgeruimd te zien. Deze zullen volgens de huidige stand van zaken waarschijnlijk na de zomer van volgend jaar, rond september, opgeruimd zijn. Dit alles door een langere doorlooptijd van ruimtelijke procedures.

VOORBEREIDING

,,Het grootste deel van het tracé ligt in gemeente Veenendaal, een klein deel in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor beide gemeenten is een bestemmingsplan voorbereid, waarin de door TenneT benodigde beschermingszone van de ondergrondse kabelverbinding is geborgd. Beide bestemmingsplannen zijn inmiddels onherroepelijk. Ter voorbereiding op de uitvoering zijn recent kap- en verplantwerkzaamheden uitgevoerd en worden kort voor de boorwerkzaamheden werkterreinen ingericht’’, vervolgt het college. TenneT heeft als leidingbeheerder alles geregeld voor het graven, de boring, levering en leggen van de kabel.

VERHOGING

Zij laat het hoogspanningsstation aanpassen, realiseert de opstijgpunten en heeft bedrijven gevonden voor het verwijderen van de lijnen en masten nadat de ondergrondse kabel in bedrijf is gesteld. Eind volgend jaar verwacht de gemeente de totale rekening te krijgen. ,,De nadere technische uitwerking en de doorlopen procedures hebben geleid tot bijstelling van verwachtekosten en actualiseren van het risico budget. Dit heeft geleid tot verhoging van de verwachte kosten naar 23,3 miljoen euro en een bijbehorende bijdrage aan TenneT naar 4,7 miljoen euro’’, besluit het college. Dit was 3,8 miljoen, maar Veenendaal denkt hiervoor voldoende budget te hebben.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie