Een archieffoto van de bibliotheek in Veenendaal.
Een archieffoto van de bibliotheek in Veenendaal. Bibliotheek Veenendaal

SGP wil onderste steen boven over kostenstijging Veenendaalse bibliotheek

11 februari 2024 om 18:00 Politiek

VEENENDAAL Het extra geld dat de gemeente vorig jaar beschikbaar stelde voor de bibliotheek in 2024 is niet enkel vanwege de verruimde openingstijden. De SGP had hier vragen over gesteld, maar het college laat weten dat er sprake was van verschillende kosten die zijn toegenomen. Onder andere de loon- en prijsstijgingen.

door Peter Kuijpers

De SGP herhaalde bij de behandeling van de bijdragen aan de bibliotheek vorig jaar al verschillende vragen te hebben gehad. Eerst was sprake van een extra 300.000 euro en uiteindelijk 370.000 euro subsidie. De fractie heeft daarop nieuwe vragen gesteld. ‘Tevens heeft de SGP-fractie aangegeven niet tevreden te zijn met de informatieverstrekking en beantwoording van de vragen en hebben we aangekondigd aanvullende vragen te stellen om de casus compleet te krijgen en te begrijpen’, geeft fractievoorzitter Dick Both van de SGP aan. Zo wil de partij onder andere weten hoe de besluiten waren om de openingstijden te verruimen van 41 naar 74 uur.

VERRUIMINGEN

‘De uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheek is in stappen gegaan. In de door de raad vastgestelde cultuurvisie staat dat de openingsuren van de bibliotheek worden uitgebreid en hier is extra geld vanuit de cultuurvisie voor beschikbaar gesteld. De bibliotheek is toen op maandagen open gegaan en de openingstijden van dinsdag tot en met zaterdag zijn verruimd. Vervolgens is er door de bibliotheek, via het coronaherstelfonds, twee keer een aanvraag gedaan voor nog ruimere openingstijden, namelijk de zondagen’, leggen burgemeester en wethouders uit. Het ging in eerste instantie om tweemaal een periode van twintig zondagen.

GESTIMULEERD

De bibliotheek mag in Veenendaal zelf haar openingstijden bepalen. ‘Uiteindelijk is er vanwege het succes door de bibliotheek voor gekozen om een aanvraag in te dienen voor het structureel maken van de openingsuren. Deze structurele uitbreiding van de openingstijden paste binnen de cultuurbudgetten.’ Het college laat op de vraag of zij de bibliotheek heeft gevraagd, geadviseerd of gestimuleerd extra open te gaan weten dat de bibliotheek zelf heeft gevraagd open te willen zijn: ‘De vraag om vaker op te zijn, ook op zondag, bereikte de medewerkers van de bibliotheek in toenemende mate.’

GESPREK

Veenendaal had deze wensen ook reeds gezien na een onderzoek naar de behoeften van inwoners, bij het schrijven van de cultuurvisie. Welke door de raad is overgenomen. De wethouder heeft wel een gesprek gehad met de directie en raad van toezicht van de bibliotheek over een plek om te ontmoeten voor eenzame inwoners na corona. Met een bijdrage uit het coronaherstelfonds en de cultuurvisie was er voldoende geld voor de ruimere openingsuren. ‘Pas op een later moment kreeg de bibliotheek te maken met onvoorziene kostenstijgingen, waardoor 306.000 euro nodig was om deze op te vangen’, benoemt het college.

COMPENSATIE

De gemeente heeft de extra subsidie nodig gezien voor met name een stijging van lonen en prijzen. De 370.000 euro die uiteindelijk is opgenomen in de begroting was echter te hoog, omdat de indexatie er opnieuw bij was opgeteld. Er is reeds eerder aangegeven dat Veenendaal die bijdrage zal aanpassen naar 306.000 euro. Burgemeester en wethouders weten nog niet alle kosten van de bibliotheek in 2023, maar hebben de SGP al wel laten weten dat deze geld tekort had door hogere energiekosten dan voorzien. Zij kon dit betalen uit haar reserve en wil hiervoor een energiecompensatie aanvragen. Over nog meer extra geld is nog niet gesproken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie