Afbeelding
OBA

Gezinsmigranten kopen zelf taallessen

20 september 2023 om 18:30 Onderwijs

VEENENDAAL Gezinsmigranten kunnen hun taallessen nog zelf betalen. Dit is wat het college heeft geconcludeerd na vragen van verschillende partijen. De politiek wilde de situatie in Veenendaal weten, omdat sinds januari 2022 de gemeente de uitvoering van de inburgering moet regelen.

door Peter Kuijpers 

ChristenUnie, ProVeenendaal, PvdA, D66 en Lokaal Veenendaal merkten op dat Veenendaal verplicht is asielstatushouders een inburgeringscursus aan te bieden: ‘Asielstatushouders hoeven in het nieuwe stelsel geen lening af te sluiten of voor hun inburgering te betalen. De gemeente betaalt en krijgt daarvoor middelen van het Rijk. Gezinsmigranten moeten de lessen en examens zelf betalen. Hiervoor kunnen zij, afhankelijk van hun inkomen, geld lenen bij DUO. Deze lening moeten zijn terugbetalen.’ Alle politieke partijen wilden van het college weten hoe groot de groep gezinsmigranten in Veenendaal is en of zij de taallessen kunnen betalen.

INBURGERING

Het lukte burgemeester en wethouders niet dit voor de zomer uit te zoeken: ‘Wij bieden u hierbij excuses aan voor de vertraagde afhandeling van de motie. Gezinsmigranten zijn inburgeringsplichtig op grond van de Wet inburgering 2021. De afgelopen jaren kwamen jaarlijks tussen de 15.000 en 20.000 gezinsmigranten naar Nederland. Gezinsmigranten hebben een andere startpositie dan asielmigranten, omdat vaak het basisexamen inburgering in het land van herkomst is afgelegd. In Veenendaal hebben we op dit moment 55 gezinsmigranten.’ Zij kunnen hier kiezen uit drie vormen van taallessen.

‘In Veenendaal volgen alle gezinsmigranten, op 3 na, de B1 route. Drie gezinsmigranten volgen de Z-route. Het volgen van de Onderwijsroute wordt door de medewerkers van de gemeente Veenendaal afgeraden vanwege de kosten. De gezinsmigrant koopt zelf zijn of haar taaltraject, in de vorm van een leerroute, in. Taallessen worden gevolgd totdat de gezinsmigrant klaar is voor het examen, of een eindgesprek bij de Z-route’, aldus het college. De Onderwijsroute is een taalniveau voor het volgen van een MBO, HBO of WO. Bij de B1 route volgen gezinsmigranten 600 uur aan taallessen. Zij kunnen dan alsnog kiezen voor de Z-route zonder een examen, maar dan zijn totaal 800 uur aan taallessen nodig.

KOSTEN

Bij DUO is een lening af te sluiten van maximaal 10.000 euro. ‘De B1 is relatief de goedkoopste route. De taallessen bedragen tussen de 6000 en 10.000 euro. De Onderwijsroute is de duurste route, de kosten worden geschat op ongeveer 17.000 euro. De Z-route kost minimaal 12.000 euro. Dat komt omdat de inburgeraar verplicht is om 800 uur taallessen te volgen.’ Bij de eerste twee routes zijn kosten te besparen, omdat de gezinsmigranten eigenlijk alleen een verplicht examen moeten doen. Ze kunnen ook kiezen voor een zelfstudie. Wie kiest voor een Z-route moet verplicht de lessen volgen.’De ervaring leert dat dit de meer kwetsbare groep is’, aldus het college.

Hier zou Veenendaal mogelijk nog wat meer aandacht voor kunnen hebben. ‘Op dit moment zijn er drie gezinsmigranten die de Z-route volgen. Dit aantal is klein. Omdat bij twijfel over de leermogelijkheden wordt geadviseerd om de B1 route te volgen en na 600 uur af te schalen naar A2, binnen de B1 route. Dat kan goedkoper zijn. We monitoren de voortgang bij deze groep. Op dit moment zijn er nog geen signalen dat gezinsmigranten in de Z-route de kosten niet kunnen betalen. De groep is relatief klein en de kosten zijn niet hoog. Eventueel kan worden overwogen om extra taallessen te vergoeden vanuit het re-integratiebudget’, stelt het college de politiek voor.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie