Afbeelding
BDUmedia archief

Sturen in kwaliteit en kosten

15 september 2023 om 18:00 Maatschappelijk

VEENENDAAL De kwaliteit van ondersteuning uit de Wmo voor schoonmaak, dagbesteding/dagopvang en individuele begeleiding is volgens de gemeente goed. Maar zij wil wel wat meer kunnen sturen in het aanbod. Zowel voor de kwaliteit van de zorg als de kosten.

Veenendaal heeft de overeenkomsten uit de Wmo Immaterieel geëvalueerd die sinds 2019 lopen. ,,Deze overeenkomsten gaan over de maatwerkvoorzieningen schoonmaakondersteuning, dagbesteding/dagopvang en individuele begeleiding. Op dit moment hebben we in totaal 71 aanbieders gecontracteerd. Dagbesteding/dagopvang en individuele begeleiding zijn opgedeeld in licht, midden en zwaar”, aldus het college. Tevens is er bij de individuele begeleiding de casusregie en begin 2021 was schoonmaakondersteuning niet langer een algemene voorziening, maar koos de gemeente voor maatwerk.

AANPASSEN

De evaluatie heeft Veenendaal gedaan met Wmo-consulenten, andere betrokken en de zorgaanbieders. De contracten met hen volstaan grotendeels voor het halen van de doelen. ,,De kwaliteit van zorg is over het algemeen goed. Er is een goede samenwerking met het gros van de aanbieders en de keuzevrijheid voor cliënten is geborgd. Maar we lopen ook aan tegen de grenzen van wat mogelijk is. Het aanpassen van contractafspraken is maar beperkt mogelijk. Een belangrijke les die we hebben geleerd, is dat actiever sturen van de gemeente op contract- en cliëntniveau essentieel is. Voor de kwaliteit van zorg en het hebben van grip op de kosten.”

RESPIJTZORG

De gemeente wil bij het afsluiten van de nieuwe contracten, die vanaf 2025 gaan lopen, hierop meer kunnen sturen. De voorbereiding voor deze nieuwe afspraken zijn voor deze zomer gestart, waarbij Veenendaal tevens Beschermd Thuis wil toevoegen. ,,Het al dan niet opnemen van respijtzorg in de aanbesteding onderzoeken we nog. Het college stelt naar verwachting in februari 2024 het startdocument vast. Dit doen we onder andere op basis van het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein, de lessen van de afgelopen jaren en input van het Wmo-Forum, consulenten en zorgaanbieders.” Hierna kijkt Veenendaal wie de de taken straks mag gaan uitvoeren.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie