Afbeelding
Henny Jansen

Ede mag voor Veenendaal Beschermd Wonen en Beschermd Thuis inkopen: nieuwe woonvormen in de wijk

1 april 2024 om 14:25 Wonen

VEENENDAAL De gemeente Ede mag van het Veenendaalse college van burgemeester en wethouders op zoek naar instellingen die ook het Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in Veenendaal willen verzorgen. Met de ambitie inwoners die een psychische kwetsbaarheid hebben met ondersteuning in de wijken te laten wonen.

door Peter Kuijpers

‘De gemeenten in de Vallei: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal, kiezen ervoor om de inkoop voor beschermd wonen en beschermd thuis gezamenlijk uit te voeren’, aldus het college. ‘Met de inkoop van beschermd wonen en beschermd thuis zorgen we voor passende ondersteuning voor onze inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Uitgangspunt in deze inkoop is sociale inclusie en zorg dichtbij mensen, om zo de mentale gezondheid van onze inwoners te versterken.’

TRANSFORMATIE

‘Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn soms tijdelijk niet in staat om de regie over hun eigen leven te hebben of zelfstandig te wonen. Deze inwoners ondersteunen we vanuit de Wmo door passende ondersteuning te organiseren’, stelt de gemeente. De ambitie is om deze groep mensen zoveel mogelijk in de wijk met ondersteuning aan huis te laten wonen. Dit vraagt om het ombouwen van bestaande en opbouwen van lichtere nieuwe voorzieningen. De gemeenten hebben gekozen om voor deze transformatie samen instellingen te vinden.

INCLUSIE

‘Het betreft een groot en langdurig transformatieproces, in stenen en in financiële middelen. Maar vooral ook de manier van samenwerken, organiseren en denken. Alleen met krachtige en aanhoudende samenwerking, zowel regionaal als landelijk en met alle partners, kunnen we de beweging van sociale inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een stap verder brengen. De ervaringen die we afgelopen periode hebben opgedaan met het betrekken van de buurt, nemen we mee in deze nieuwe periode’, aldus de betrokken wethouders, waaronder Beek.

REGIONAAL

,,Bij het zoeken naar partijen voor de Wmo immaterieel, waaronder bijvoorbeeld de dagbesteding, was even de vraag of deze zorg daar ook onder ging vallen. Maar er is gekozen voor het zoeken naar instellingen om Beschermd Wonen en Beschermd Thuis te verzorgen vanuit de Valleiregio. Hier werkt onder andere gemeente Ede in mee’’, aldus wethouder Martijn Beek. De gemeente Ede is nu verzocht de regionale inkoop voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis Valleiregio tevens namens de gemeente Veenendaal uit te voeren.

VERGOEDING

Veenendaal wil Ede daarvoor het mandaat, volmacht en machtiging geven. ,,Dit was in de regiovisie al voorgesteld om te gaan doen. Daaruit hebben we gekeken om hoeveel mensen het zou gaan. In Veenendaal zijn dit er rond de 80 die gebruik maken van Beschermd Wonen en voor Beschermd Thuis zijn dit er net geen 50’’, besluit de wethouder. Voor de kosten kreeg Veenendaal afgelopen jaren een vergoeding van het rijk via Amersfoort. Maar deze bijdrage ontvangt de gemeente nu ook via de centrumgemeente Ede voor de Veenendaalse doelgroep.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie