Ondernemers op Remmerden willen zonnepanelen plaatsen, maar het elektriciteitsnetwerk heeft onvoldoende capaciteit om de opgewekte stroom terug te leveren.
Ondernemers op Remmerden willen zonnepanelen plaatsen, maar het elektriciteitsnetwerk heeft onvoldoende capaciteit om de opgewekte stroom terug te leveren. Pixabay

Onderzoek naar netwerk Remmerden: ‘Hoofdkabel naar Veenendaal permanent overbelast’

16 maart 2023 om 13:04 Politiek

RHENEN Al meerdere jaren zijn er klachten van ondernemers op Remmerden: ,,We willen graag verduurzamen en ook zonnepanelen plaatsen, maar we kunnen de door zonne-energie opgewekte stroom niet terugleveren, het elektriciteitsnetwerk heeft hier onvoldoende capaciteit.” Wethouder Bert Fintelman kent het probleem. ,,De hoofdkabel van Remmerden naar Veenendaal is permanent overbelast”, zegt hij. De gemeente gaat de kwestie onderzoeken. 

Het streven is dat de aanbevelingen daaruit in 2030 gerealiseerd zijn. Fintelmann: ,,Overigens speelt dit probleem in heel Nederland: op veel locaties is het elektriciteitsnet niet berekend op de doorvoer van grote hoeveelheden stroom en is terugleveren van duurzaam opgewekte zonne-energie vaak niet mogelijk. Netwerkcongestie wordt dit genoemd.” 

SCALA AAN WENSEN

De gemeente Rhenen wil Remmerden ontwikkelen tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. De gemeente wil daarbij de circulariteit bevorderen en de energietransitie een zetje geven. Dat alles past in een breed scala aan wensen voor het gebied waarbij Remmerden groene verbindingen richting de uiterwaarden krijgt, en er groene daken en zonnepanelen op de daken komen. Er wordt gedacht aan de lokale opwekking van energie door een te ontwikkelen zonnepark. Ook kunnen nog meer daken voorzien worden van zonnepanelen (mits de constructies stevig genoeg zijn). 

Gebouwen verwarmen kan op diverse manieren. Twee belangrijke ontwikkelingen zijn een warmtenet en warmtepompen. Warmtepompen worden elektrisch aangedreven en zullen een significante stijging van het elektriciteitsverbruik teweegbrengen. Het onderzoek zal daarom rekening houden met deze ontwikkelingen bij het zoeken naar oplossingen voor de netwerkproblemen. Ook zal gekeken worden naar de technische en sociale potenties om op het bedrijventerrein Remmerden een collectief beheerde centrale opweklocatie te realiseren.

TWEEDE KWARTAAL

De gemeente Rhenen huurt voor dit werk een extern bureau in, en hoopt de kosten hiervan grotendeels via een subsidiepotje van de provincie Utrecht te kunnen betalen. Het bureau krijgt de opdracht de situatie in beeld brengen en opties verkennen. Dat alles samen met ondernemers en bewoners. Uiteindelijk moet er onder andere een ‘business case’ opgesteld worden. Dit opdat helder wordt naar alle betrokkenen wat haalbaar is, wat de kosten en de baten zijn, en wat de risico’s zijn. 

Het onderzoek zal in het tweede kwartaal van 2023 beginnen. Om tot concrete planvorming te kunnen komen is het nodig een beeld te krijgen van de uitgangssituatie. Het onderzoek begint daarom met een beeld op te bouwen van het energieverbruik en de huidige energieopwekking op Remmerden. De precieze doorlooptijd van het totale project, dat vier fasen zal kennen, is circa een jaar. Overleg met ondernemers en bewoners van Remmerden, om te horen wat hun wensen en mogelijkheden zijn, zal een belangrijke rol gaan spelen.


Sander van Opstal
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie