Foto ter illustratiw
Foto ter illustratiw Pixabay

Veenendaal matigt huurverhoging

25 december 2022 om 19:55 Politiek

VEENENDAAL Het college komt huurders van gemeentelijke gebouwen tegemoet door eenmalig een lagere huurverhoging toe te passen. Zij kiest voor een indexpercentage ‘kerninflatie’, waarmee de kosten minder stijgen dan dat Veenendaal normaal berekent.

Door Peter Kuijpers

,,Elk jaar zal de gemeente de huurprijs indexeren voor de verschillende partners die gebruik maken van gemeentelijk vastgoed. Het CPI (ConsumentenPrijsIndexcijfer) berekent wat dat zou moeten zijn. Maar door de inflatie, corona tot de energiecrisis is dit percentage opgelopen tot 14,5 procent. En dat is nog nooit zo hoog geweest’’, legt wethouder Dylan Lochtenberg uit. Veenendaal wil echter haar huurders tegemoet komen in deze ongekende en onvoorziene tijden. Zij ziet een enorme kostenstijging door vraag en aanbod van goederen en diensten door de coronapandemie en de snel oplopende energieprijzen door de oorlog in de Oekraïne.

DISCUSSIE Deze hebben al een flinke negatieve impact op de huurders. ,,Het hoge CPI betekent voor de partijen die gemeentelijke vastgoed huren dat zij normaal een één op één doorberekening krijgen en daardoor met een enorme huurverhoging te maken krijgen. De hele huurmarkt staat voor deze discussie of eigenaren alles één op één moeten doorbelasten. Of dat eigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben hier naar te kijken.’’ Veenendaal verhuurt onder andere kantoorruimte aan zakelijke dienstverleners. En andere niet-gesubsidieerde instellingen zoals kinderdagverblijven. De gemeente heeft gekozen nu enkel de indexatie van de huur te gebruiken in de verhoging.

,,Veenendaal ziet dat de inflatie is gestegen mede door de hoge energiekosten. Deze hogere kosten moeten de huurders in de meeste gevallen ook al zelf betalen. Wanneer wij de CPI, gebaseerd op ook de hogere energieprijs, doorbelasten moeten zij dubbel betalen. Als gemeente hebben we nu besloten voor commerciële partijen de huurprijsindexatie op maximaal 6,5 procent te zetten. En bij gesubsidieerde instellingen maximaal 5,8 procent. Daarbij speelt dat veel van hen deze kosten weer vergoed krijgen van de gemeente in de vorm van een subsidie voor de huisvesting’’, aldus Lochtenberg. Hiermee wil Veenendaal solidair zijn met haar huurders. ‘Er is geen sprake van staatssteun, omdat wij als verhuurder minimaal een kostprijs dekkende huur in rekening brengen.’

STEUN Deze percentages zijn nu berekend uit het CPI minus de energiecomponent. Veenendaal kent een aantal bedrijven die vallen onder de commerciële huurindex. Dit zijn onder andere Sportservice, Veens Welzijn en bijvoorbeeld het IVN. ‘Door in tijden van nood onze maatschappelijke partners te steunen, houden we de sociaal-maatschappelijke infrastructuur zo aantrekkelijk mogelijk. En zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke en fijne stad blijven voor onze inwoners, organisaties en bedrijven.’ De gemeente huurt zelf een deel van ‘De Twijn’ voor de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aan hen moet zij daarom wel de daadwerkelijke huurindex doorbelasten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie