Afbeelding
Foto door RODNAE Productions via Pexels

De ondernemingsrecht advocaat als sparringpartner

2 februari 2023 om 07:22 Partnercontent

Een geschil kan plots ontstaan, ondernemen is mensenwerk. De meeste bedrijfseigenaren zijn redelijk tot goed op de hoogte van de rechten en plichten waar ze mee te maken hebben wanneer zij hun bedrijf runnen. Ondanks dat de meeste mensen te goeder trouw met elkaar handelen of samenwerken, gebeurt het weleens dat er een geschil ontstaat, of dreigt te ontstaan. Er hoeft niet altijd van kwaad opzet sprake te zijn. De interne organisatie van een rechtspersoon kan veranderen waardoor er andere juridische aspecten aan het licht treden waarmee rekening gehouden dient te worden. Lastiger wordt het als er aandeelhouderskwesties spelen of als een bestuurder van een rechtspersoon wordt beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. Dan is het ondernemingsrecht de lijm die een bedrijf bij elkaar houdt als degenen die haar vertegenwoordigen juridische steken laten vallen. Indien nodig, zal een rechter bepalen of de schade verhaald moet worden. Een incassobureau inschakelen is dan een logische vervolgstap, wanneer de beschuldigde zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.


Advocaat ondernemingsrecht

Het komt wel eens op het nieuws. Een bedrijf staat aan de rand van de afgrond en alle vingers wijzen naar een of meerdere bestuurders ervan. Er zijn investeringen gedaan waarvan van tevoren vaststond dat deze de liquiditeit van de onderneming zouden ondermijnen. De aandeelhouder wordt informatie achtergehouden of andere kwalijke handelingen vinden plaats. Normaal gesproken is een bestuurder niet aansprakelijk voor de schulden die de rechtspersoon maakt, maar als deze te wijten zijn aan onbehoorlijk bestuur, liggen de kaarten anders. De betrokken bestuurder vertelt op zijn beurt een ander verhaal. Voordat de situatie escaleert schakel je een ondernemingsrecht advocaat in. Orde op zaken stellen. Was het bedrijf al niet levensvatbaar meer, of zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade? De advocaat zoekt het uit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie