Het oude Groenhof van IVN, wordt gesloopt in verband met de realisatie van het IKC Franse Gat, maar er zijn twee dwergvleermuis-verblijfplaatsen gevonden.
Het oude Groenhof van IVN, wordt gesloopt in verband met de realisatie van het IKC Franse Gat, maar er zijn twee dwergvleermuis-verblijfplaatsen gevonden. Google Streetview

Provincie: ‘Dwergvleermuizen voor sloop IVN-pand verhuizen’

· leestijd 1 minuut Natuur en milieu

VEENENDAAL Veenendaal wil de voormalige kleuterschool en het vorige onderkomen van IVN gaan afbreken. Hiervoor heeft zij nu bij de provincie eerst toestemming moeten vragen. Om plaats te maken voor het nieuwe IKC Franse Gat mag de ontwikkelaar eerst de aanwezige gewone dwergvleermuizen verplaatsen. De provincie Utrecht wil een ontheffing op de Wet Natuurbescherming geven om dit aan de Karel Fabritiusstraat 3 toe te staan, maar stelt wel voorwaarden.

De provincie Utrecht staat voor diervriendelijk bouwen. Hierbij is aandacht voor dieren die beschermd zijn door de Wet Natuurbescherming. Zoals de gewone dwergvleermuis en zijn verblijfplaats. ,,De gewone dwergvleesmuis is de meest voorkomende vleermuis van Utrecht. Dit diertje past opgevouwen in een luciferdoosje en heeft een spanwijdte vergelijkbaar met een mus. De meest kwetsbare perioden voor vleermuizen zijn de zomer en de winter. In deze perioden kunnen grote groepen tegelijkertijd aanwezig zijn. In de zomer hebben vleermuizen jongen”, laat de provincie weten. Bij bekende vleermuis-verblijfplaatsen is een ontheffing nodig voor eventuele werkzaamheden.

De provincie Utrecht wil meer maatregelen en een toetsbare nieuwe verblijfplaats zien

ONTHEFFING Ook in de winter zijn deze vleermuizen kwetsbaar, omdat zij dan in winterslaap zijn en minimaal een half uur nodig hebben om wakker te worden. Hierdoor kunnen ze niet of paste laat reageren op veranderingen in hun omgeving.
,,Het gaat om een ontheffing vanwege de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis. Dit pand, het oude Groenhof van IVN, wordt gesloopt in verband met de realisatie van het IKC Franse Gat”, aldus een woordvoerster van de gemeente. De provincie heeft nu toestemming gegeven voor de werkzaamheden, maar wel onder voorwaarden.

AANPAK ,,De gewone dwergvleermuis is aangetroffen binnen het plangebied. Er is één zomer- en een paar-verblijfplaats vastgesteld aan de oostzijde van het IVN-gebouw. Omdat (vorstvrije)verblijfplaatsen ook als winterverblijf voor één of enkele dieren gebruikt kunnen worden, kan een individueel winterverblijf niet worden uitgesloten. Door de werkzaamheden wordt er één ‘jaar-rond-beschermde’ verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis vernield, wordt de vleermuis verstoord en in sommige gevallen mogelijk gedood door de verborgen leefwijze van de soort. Wij gaan niet akkoord met het ongeschikt maken na uitvliegen door de invlieg-opening dicht te zetten”, geeft de provincie aan.

Wij gaan niet akkoord met maatwerk als permanente mitigerende maatregelen, omdat wij dit niet kunnen toetsen

VERBLIJFPLAATS Zij wil meer maatregelen en een toetsbare nieuwe verblijfplaats zien. De provincie denkt dat er na het uitvliegen nog vleermuizen in het gebouw kunnen zijn en deze moet de ontwikkelaar met bijvoorbeeld het creëren van tocht allemaal verwijderen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten er verder minimaal vier tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen zijn binnen tweehonderd meter met minimaal een gewenningsperiode van een half jaar. De provincie wil tevens dat de ontwikkelaar afziet van het voorgestelde maatwerk om nieuwe bewoning door de gewone dwergvleermuis mogelijk te maken.

VLEERMUISKASTEN ,,Wij gaan niet akkoord met maatwerk als permanente mitigerende maatregelen, omdat wij dit niet kunnen toetsen. Wij gaan daarom alleen akkoord met permanente maatregelen in de vorm van ruimte in de luchtspouw of het schuine dak beschikbaar stellen of inbouw van vleermuiskasten.” Hier kunnen de diertjes dan weer een nieuw onderkomen vinden in het toekomstige IKC Franse Gat.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Bakken en smullen op Burendag in de buurt- en dorpshuizen 13 uur geleden
Afbeelding
Stormschade aan de Paddestoelenlaan 15 uur geleden
Afbeelding
Plaza Cultura geopend door wethouder Dylan Lochtenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Grebbeconcours voor paarden en pony’s op de Grebbeberg 18 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester Kats met Foodvalley naar Brussel 19 uur geleden
Afbeelding
Aanrijding tussen politieauto en personenauto Veenendaal 23 uur geleden
Afbeelding
Graciun verkoopt Straatnieuws in Veenendaal: ‘In Nederland ligt mijn toekomst’ 23 uur geleden