Bert Fintelman.
Bert Fintelman. Jan van den Brink

Rhenen: aanpak energietransitie per wijk om in 2040 energieneutraal te zijn

9 februari 2024 om 07:04 Duurzaamheid Tips van de redactie

RHENEN Rhenen wil de energietransitie voortvarend aanpakken. Niet alleen zijn de energiekosten voor de burger erg hoog, maar ook is van belang dat Nederland volgens de regering in 2050 ‘van het gas af’ moet zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad van Rhenen vastgesteld dat Rhenen in 2040 energieneutraal moet zijn. 

door Sander van Opstal

Wethouder Fintelman geeft een toelichting op de plannen. ,,Om die energieneutraliteit op termijn te bereiken wordt er voor een wijkgerichte benadering gekozen. Het afgelopen jaar is er voorbereidend overleg en onderzoek in Achterberg geweest. In 2024 worden deze voorbereidingen voortgezet in de vorm van een wijkuitvoeringsplan dat in nauw overleg met de bewoners van Achterberg opgesteld wordt. Daarbij wordt ook gekeken of het opwekken van energie uit vergisting een rol kan spelen. Omdat Achterberg uitgestrekt is en de huizen en bedrijven vaak verwijderd liggen van de openbare weg, wordt hier ook gekeken of het benutten van aardwarmte of de inzet van warmtepompen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.” 

,,Het afgelopen jaar hebben we vanuit de Dorpsraad Elst en vanuit individuele Elstenaren de vraag gekregen of er ook voor Elst zo’n wijkgerichte aanpak gestart kan worden. Het is goed dat er draagvlak is in Elst voor deze ontwikkelingen, dus we hebben besloten om aan de raad voor te stellen dat we nu ook met een wijkgerichte aanpak voor Elst gaan beginnen. Interessant is dat voor Elst, wat vlak langs de Rijn ligt, de opwekking van warmte uit Rijnwater ingezet kan worden. We gaan onderzoeken of Thermische Energie Opwekking voor Elst haalbaar en een duurzame oplossing is. Ook gaan we samenwerken met het Energiedienstencentrum om door middel van gezamenlijke inkoop van onder meer warmtepompen, tot lagere kosten voor de burger te komen. Er worden dan ter voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan, bewonersbijeenkomsten georganiseerd.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie