Afbeelding
Pixabay

College wil verder onderzoek naar Teletolk

2 oktober 2022 om 20:07 Politiek

VEENENDAAL Een gebarentolk die je via een website helpt tijdens een gesprek met een gemeenteambtenaar. Het college heeft hier naar gekeken en wil verder onderzoeken of in Veenendaal mensen zijn die hier gebruik van zouden maken.

,,In de gemeenteraad is er eerder bij de programmabegroting al eens gesproken over de toegankelijkheid van de gemeente Veenendaal. Met de Teletolk-functie is het mogelijk via een beeldgesprek een tolk te zien’’, aldus wethouder Marco Verloop. Het verzoek vanuit de raad was destijds weer ingetrokken. Maar wel is gevraagd om aan de slag te gaan met het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid, waarbij de mogelijkheid van het inzetten van de Teletolk-functie wordt meegenomen. Het inzetten van de Teletolk-functie houdt in dat een beeldgesprek met een tolk kan worden aangevraagd voor een telefoongesprek met de gemeente.

CHAT De gemeente Ede heeft inmiddels deze functie wel op haar site, mede omdat hier een instituut voor dove ouderen staat; De Gelderhorst. ,,Veenendaal wil een goede digitale toegankelijkheid en tot nu toe merken we dat mensen vaak met eigen oplossingen een eind komen. Wel hebben we bijvoorbeeld met het Hoorcafé contact gehad. Zij zien tevens voldoende mogelijkheden waarop mensen met de gemeente in contact kunnen komen.’’ Dit kan op de website onder andere met de chatfunctie. ,,In het algemeen hebben de meeste doven en slechthorenden voldoende ondersteuning in het contact leggen met de gemeente. Daarnaast zorgen mensen met een auditieve beperking ook vaak voor een eigen gebarentolk als zij contact leggen met de gemeente”, stelt het college.

BREDER ONDERZOEK Burgemeester en wethouders vinden een goede toegankelijkheid voor alle inwoners belangrijk. ,,Binnen de gemeente Veenendaal onderzoekt de Specialist digitale toegankelijkheid hoe toegankelijk de website van Veenendaal is voor doven en slechthorenden. Het voorstel is om onderzoek uit te voeren binnen een bredere groep auditief beperkte inwoners van de gemeente Veenendaal. Om goed inzicht te krijgen op welke wijze de ondersteuning met de gemeente geoptimaliseerd kan worden. We willen de vraag graag breder trekken en daarom toch dit onderzoek’’, besluit de wethouder.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie