Afbeelding
Pixabay

Veenendaal krijgt rijksbudget niet meer via Amersfoort, maar via Ede

23 april 2022 om 15:00 Overig

VEENENDAAL Ede gaat in plaats van Amersfoort ruim vier miljoen euro ontvangen, ten behoeve van Beschermd Wonen in Veenendaal. Het budget verschuift, omdat gemeente Veenendaal voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang verhuist van de samenwerkingsregio Amersfoort naar Ede.

Peter Kuijpers

Amersfoort en Veenendaal hebben in de afgelopen drie maanden gewerkt aan de afronding van de regiowijzigingen. Voor Beschermd Wonen is nog geen landelijke objectief verdeelmodel. Het rijk had dit afgelopen januari gereed willen hebben. De betrokken gemeenten in de regio moeten nog steeds komen tot een passende verdeelsleutel. Veenendaal heeft een bedrag berekend dat in de kern kostendekkend is en recht doet aan de ondersteuning die nodig is voor cliënten in Beschermd Wonen in Veenendaal. Zowel die hier verblijven als buitenregionaal, maar wel afkomstig zijn uit Veenendaal.

BESCHERMD WONEN De bijdrage heeft de gemeente gecorrigeerd met de eigen bijdrage en cliënten die zijn uitgestroomd naar langdurige zorg en mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze groep ontvangt Veenendaal wel rechtstreeks vanuit het rijk een budget. Dit bedrag in de algemene uitkering is aangevuld met een budget voor uitvoeringskosten en voor extra inzet bij het Wmo-loket ten behoeve van aanvragen voor Beschermd Wonen. De colleges van Veenendaal en Amersfoort hebben nu besloten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om de bijdrage Beschermd Wonen aan Amersfoort met 4.338.000 euro te verlagen.

Daarnaast heeft Veenendaal gevraagd dit bedrag toe te voegen aan de bijdrage van centrumgemeente Ede, ten behoeve van Veenendaal. Ede zal op basis van het afsprakenkader Beschermd Wonen, het volledige bedrag doorzetten naar gemeente Veenendaal.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie