Stadsmuseum Rhenen is gehuisvest in het Oude Raadhuis.
Stadsmuseum Rhenen is gehuisvest in het Oude Raadhuis. Jan van den Brink

Nieuwe bestuursleden voor Stadsmuseum Rhenen

29 november 2023 om 15:30 Mensen

RHENEN Gert Veenhof en Just Vlak treden per 1 januari 2024 toe tot het bestuur van Stadsmuseum Rhenen. Gert Veenhof als voorzitter, en Just Vlak als algemeen bestuurslid.

Gert Veenhof is jurist, en heeft zijn sporen verdiend in het openbaar bestuur. Jarenlang was hij werkzaam als gemeentesecretaris van Bunnik. Daarvoor werkte hij in leidinggevende functies in Veenendaal en Tiel. In zijn tijd in Bunnik heeft hij ruime ervaring opgedaan in het behoud en de exploitatie van cultuurhistorische goederen, zoals de Hollandse waterlinie met Fort Vechten en Rhijnauwen en Oud Amelisweerd. ,,Daarbij heeft hij intensief samengewerkt met externe partners zoals Provincie Utrecht, Leader, Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap. Veenhof beschikt over een groot netwerk en vervult diverse bestuursfuncties”, aldus Stadsmuseum Rhenen. Recent ging Gert Veenhof met pensioen.

HISTORISCHE SCHATKAMER RHENEN

De aanstaande voorzitter woont in Veenendaal, en voelt zich sterk verbonden met het cultuurhistorische erfgoed van de regio. Gert Veenhof: ,,Ik ben opgegroeid in het kasteeldorp Amerongen, en ben nauw verbonden met de bewoners van het monumentale Huys. Ook met het behoud en de restauratie en andere typische streekeigen cultuurhistorische waarden - zoals de tabaksteelt - ben ik zeer vergroeid. Dit alles heeft mij persoonlijk gevormd.” Over Rhenen uit de nieuwe voorzitter zich als volgt: ,,Ik ervaar Rhenen als een historische schatkamer die het meer dan 100 % verdient om bij een breed publiek onder de aandacht te komen. En die waardering geniet die breed wordt gedeeld. Ik wil me daar enorm voor inzetten.”

BREDE BELANGSTELLING

De andere bestuurder is Just Vlak. Hij heeft een wetenschappelijke carrière achter de rug, is opgeleid als bioloog en gepromoveerd in de Wis- en Natuurkunde. Bij de Universiteit van Wageningen vervulde hij zeer uiteenlopende, ook bestuurlijke, functies. Lange tijd was hij hier hoogleraar Virologie. ,,Just Vlak heeft een brede belangstelling. Cultuurhistorie ligt hem na aan het hart”, laat het museum weten. Als inwoner van Rhenen sinds 1975 draagt hij graag bij aan de verdere ontwikkeling van Stadsmuseum Rhenen.

ACTIEF IN OMSTREKEN

Just Vlak: ,,Ik ben schatplichtig aan Henk Deys, de grondlegger van de Rhenense geschiedschrijving en pleitbezorger van Stadsmuseum Rhenen. Hij heeft mij gestimuleerd om, na mijn emeritaat, de geschiedenis van Rhenen te gaan bestuderen.” Dat heeft geresulteerd in een groot lokaal netwerk en diverse nevenfuncties. Just Vlak is actief lid van de Historische Vereeniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken. Vele publicaties staan op zijn naam over de geschiedenis van Rhenen. Recent verscheen het boek ‘Verdwenen uit Rhenen. Joodse oorlogsslachtoffers: een naam, een gezicht, een verhaal’, dat hij uitbracht met twee andere auteurs. Met zijn bagage en belangstelling denkt hij een goede bijdrage te kunnen leveren aan het besturen van het Stadsmuseum.

AFSCHEID 

De nieuwe bestuursleden volgen de huidige voorzitter (Mirjam Groenendijk) en secretaris (Lex Mulder) op. Beiden zijn na twee bestuurstermijnen van 3 jaar niet herbenoembaar. Deze bestuursleden hebben de ontwikkeling van Stadsmuseum Rhenen vanaf 2017 in goede banen geleid. Het museum is de opvolger van het gemeentelijk Streekmuseum Het Rondeel, en ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Rhenen. Stadsmuseum Rhenen bestaat nu vijf jaar, en heeft zich een niet meer weg te denken plek in het cultuurlandschap verworven. Het richt zich zowel op de inwoners van Rhenen en de regio, maar ook op toeristen en liefhebbers uit het hele land. Vorig jaar werd een topschilderij verworven: ‘Gezicht op Rhenen’ van de hand van Jan van Goyen, uit 1649. Directeur, bestuur en een team van 50 vrijwilligers trekken samen de kar. Het aantal bezoekers is sinds de start gegroeid van ca. 2000 naar 4000 per jaar.

Just Vlak wordt algemeen bestuurslid. Hij is vooral bekend van zijn recente publicaties en onderzoeken naar Joods Rhenen.
Gert Veenhof, de nieuwe voorzitter. Hij heeft een rijke ervaring op bestuurlijk gebied. In Veenendaal was hij hoofd van de afdeling Voorlichting. In een grijs verleden schreef hij verhalen voor het plaatselijke dagblad.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie