Afbeelding
BDU Media

Alternatieven op een stimuleringsfonds: geld voor lokale journalistiek

18 maart 2023 om 11:04 Maatschappelijk

VEENENDAAL Vijf denkrichtingen moeten bepalen of de gemeenteraad uiteindelijk een stimuleringsfonds voor onafhankelijke lokale journalistiek wil opzetten. Het college heeft enige tijd gewacht met het uitvoeren van een toezegging dit te regelen. Zij heeft gemerkt dat er al veel veranderd is en doet voorstellen om geld voor een fonds anders in te zetten.

Lokaal Veenendaal, CDA, D66, PvdA, SP en GroenLinks vroegen in 2021 om het stimuleringsfonds. Hier was geen meerderheid voor in de raad, maar burgemeester Gert-Jan Kats deed een toezegging hier wel naar te willen kijken. De gemeente constateert dat er inmiddels veel is veranderd. Zij geeft aan dat de lokale omroep destijds nauwelijks nieuws en actualiteit bracht en het huis-aan-huis blad dat toen nog over was, van DPG Media, ook politiek nieuws en actualiteit onderbelicht weergaf. ,,Andere media werkten in de marge of waren bedoeld voor specifieke doelgroepen of onderwerpen. Kortom: het lokale medialandschap was schraal en nieuwe initiatieven bleven uit of strandden in vroeg stadium”, laat het college weten.

Burgemeester en wethouders willen wel investeren in de lokale journalistiek om bij te dragen aan het kennisniveau en de betrokkenheid van inwoners

MEDIAFONDS

Daarna is er echter veel veranderd met de overname van De Rijnpost door BDU Media, de komst van een nieuwe lokale omroep die dit jaar radio-uitzendingen wil starten en de komst van kinderkrant Jong 0318. ,,De conclusie kan getrokken worden dat de lokale media in Veenendaal is gegroeid en er voldoende ruimte is voor diverse media en verschillende vormen van journalistiek. Mede vanwege deze grootscheepse veranderingen is deze motie nog niet ten uitvoer gebracht.”

Hierbij spelen tevens de landelijke en provinciale ontwikkelingen van de laatste jaren mee. Tot een samenwerking in een streekomroep. De provincie besloot na een onderzoek zelf een provinciaal mediafonds op te richten.

DENKRICHTINGEN

,,Dit Mediafonds Provincie Utrecht is actief sinds november 2022 en in het voorjaar van 2023 worden de eerste subsidies verstrekt. Er is in dit fonds jaarlijks 200.000 euro (2023) en 300.000 euro (2024 en 2025) beschikbaar voor onafhankelijke journalisten en voor lokale en regionale media. Dus ook voor initiatieven en onderzoek in en voor de gemeente Veenendaal.”

Het college denkt dus niet langer alleen aan een eigen stimuleringsfonds. Zij gaat er van uit dat dit niet meer in een behoefte voorziet. Burgemeester en wethouders willen wel investeren in de lokale journalistiek om bij te dragen aan het kennisniveau en de betrokkenheid van inwoners en ondernemers.

ALTERNATIEVEN

De raad vraagt zij mee te denken in alternatieven, naast het niet uitvoeren van de motie of dit alsnog wel te doen. Maar ook kan Veenendaal een bijdrage aan lokale media beschikbaar stellen voor een online platform om op een onafhankelijke journalistieke wijze voor Veenendaal belangrijke thema’s te belichten. Samen met het onderwijs: Christelijke Hogeschool Ede, communicatie en journalistiek. Of door Omroep1Vallei middelen te geven voor een samenwerking met Veenendaalse middelbare onderwijsinstellingen. Veenendaal denkt daarmee jongeren door stageplaatsen, als jongerenreporters of contentcreatie social media kennis te laten maken met lokale journalistiek.

BUDGET

Een laatste mogelijkheid die het college de gemeenteraad voorlegt, is om meer geld beschikbaar te stellen aan de lokale omroep om specifieke programma’s te maken. ,,Door deze extra middelen heeft de omroep meer financiële armslag en kunnen zij in ruil voor de uitvoering van de gemeentelijke wensen betere en verdiepende lokale journalistieke items maken.” 

Burgemeester en wethouders denken dan wel aan structureel 80.000 euro voor één van de opties: ,,Het voorstel is dan ook dat de gemeenteraad eerst als onderdeel van de integrale afweging van de financiële middelen de motie meeneemt in haar beraadslagingen.” Hierna kan Veenendaal een stimuleringsfonds of een alternatief alsnog uitwerken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie