• Alles
  • (1)
    Zakelijk
  • (22)
    Lokaal nieuws

Ingezonden brief 'Asbestvezels'

vrijdag 23 oktober 0:00 uur

Naar aanleiding het artikel “Asbestvezels makkelijk naar de overkant” in het Kompas van 22 oktober over de asbestvezels van de Derde Merwedehaven wilden wij als Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven een scherpe reactie geven op de handelswijze van de Provincie. Echter tijdens het schrijven werden wij ingehaald door de actualiteit: een provinciale medewerker, met vooral het verstand op de juiste plaats meldde ons, dat het Asbest werkplan van de Derde Merwedehaven om los gestort asbest vermengd met grond en puin uit schepen, in los gestorte vorm op de Derde Merwedehaven te storten (in het compartiment het dichtst bij de Adriaan Volkersingel) door de Provincie is afgewezen.

We hebben tijdens het schrijven van deze ingezonden brief nog geen bevestiging gehad, maar waarschijnlijk is het afgewezen door de druk van andere instanties, maar ook vanuit de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, onze Stichting. Bovendien zijn ze zeker geschrokken van de stukken in de dag en weekbladen. Dat het handelen van de Provincie via de pers aan de orde wordt gesteld, daar zijn ze panisch van en dus worden ze dan boos. Maar blijkbaar ontgaat het deze personen dat we het voor ons aller gezondheid doen.

Echter de exploitant van de Derde Merwedehaven heeft al aangegeven dat hij een ander Asbest werkplan gaat schrijven en dit weer in zal dienen bij de Provincie. We zijn dus nog niet van de dreiging af en daarom willen wij u middels deze brief op de hoogte houden van de verdere stand van zaken met deze vuilnishoop.

Dit is en was jammer genoeg niet alles wat ons boven het hoofd hangt of heeft gehangen. Ook is de Provincie voornemens om de Derde Merwedehaven een vergunning te verlenen op zeer korte termijn voor het storten van “gevaarlijk chemisch afval”. Dit afval is nog erger dan het afval van de Zellingwijk, die we gelukkig met zijn allen weg hebben kunnen houden. Wij vragen ons dan ook af: 'Wanneer gaat het gezonde verstand de overhand krijgen bij de gedeputeerde, de vergunningverleners en bij de zogenaamde handhavers?'.

Met alle respect voor een ieder, maar je moet als gedeputeerde milieu van de provincie ons inziens eens je rug rechten en aan de omwonenden denken, niet alleen in verkiezingstijd. Noch los gestort asbest, noch gevaarlijk chemisch afval mag volgens de vergunning van de Derde Merwedehaven worden gestort, maar als je bij je verkiezing reeds aangeeft weinig verstand te hebben van het milieu, dan heb je in 2,5 jaar na je verkiezing weinig bijgeleerd. En dan laat je, indien dit voordelig is, de vergunning of stortplan van de Derde Merwedehaven toch gewoon aanpassen en die laat je dan weer beoordelen door handhavers in Dordrecht. Deze zijn al jaren zeer deskundig (?) en actief (?) gebleken. Zo werkt het bij deze Provincie.

Dat geld machtig is, is bij ons allen bekend, maar dat een overheid bewust de gezondheid van de omwonenden van deze stortplaats in gevaar wil brengen met of los gestort asbest en/of gevaarlijk chemisch afval is ronduit misdadig, vooral als dit wordt gedaan uit winstbejag.

Kortom, uit bovenstaande blijkt overduidelijk dat we met ons allen op onze hoede moeten blijven voor wat betreft onze gezondheid in samenhang met de Derde Merwedehaven. Nooit is er iets aan de hand, echter de handelswijze is als volgt: ook nu wordt er een gezondheidsonderzoek gehouden door een commercieel bureau. Overigens wel in stilte, u mag hier niets van weten. Maar, dit bureau moet eerst het concept van het rapport indienen alvorens men met het origineel naar buiten komt. Wij noemen dit “wie betaalt, die bepaalt”

Uw gedachten zullen in deze wel juist blijken te zijn.

Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven

Rivierdijk 677a

3361 BT Sliedrecht.


deel deze activiteit